Nieuws

Verkenning mogelijkheden Afrekenbare Stoffen Balans

article_published_on_label
22 april 2022

Wageningen University & Research heeft in opdracht van het ministerie van LNV een verkenning gedaan om de mogelijkheden en beperkingen van een Afrekenbare Stoffen Balans (ASB) te onderzoeken voor de doelen mest, stikstof en klimaat. Daarbij is uitgegaan van de bestaande mogelijkheden om te monitoren, waarbij gebruik is gemaakt van de beschikbare data uit de Centrale Database van de KringloopWijzer. De resultaten vanuit deze verkenning zijn nu gebundeld in een rapport.

Het rapport ‘Onderzoek naar de mogelijkheden van een Afrekenbare Stoffen Balans voor de melkveehouderij - Een analyse van datakwaliteit en handhaving’ bevat naast de verkenning en conclusies ook een lijst met relevante aanbevelingen. De aanleiding voor deze verkenning is de wens van zowel de politiek als de sector om over te stappen naar sturing op doelen in plaats van het toepassen van middelvoorschriften. De Commissie Remkes adviseerde hiervoor de Afrekenbare Stoffenbalans (ASB) om te komen tot doelsturing en individuele afrekenbaarheid via deze balans voor mest, stikstof en klimaat. Een nauwkeurig systeem waarmee de individuele prestatie van melkveehouders in de toekomst betrouwbaar te beoordelen is.

Werken aan betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Uit deze verkenning die gebaseerd is op data uit de Centrale database van KringloopWijzer kwam naar voren dat er technisch en inhoudelijk goede mogelijkheden zijn om overschotten van N en P op bedrijfsniveau en bodemniveau te berekenen. Ook de emissies van ammoniak, methaan en lachgas zijn met een acceptabele mate van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te berekenen met behulp van de KringloopWijzer. De datakwaliteit is echter in een aantal gevallen nog een probleem voor toepassing in een afrekeninstrument. De handhaving van een ASB in een strafrechtelijke context is niet haalbaar, ook niet als de datakwaliteit wordt verbeterd. Dat heeft vooral te maken met de grote spreiding in biologische processen en de onmogelijkheid om alles te meten, waardoor een eenduidig en onomstotelijk bewijs van een normoverschrijding heel moeilijk geleverd kan worden.

Lijst met aanbevelingen

Om tot een werkend systeem met een ASB te komen, zijn een aantal aanpassingen en voorwaarden noodzakelijk. Op basis van dit verkennende onderzoek is een lijst van aanbevelingen opgesteld. Hieronder vind je de belangrijkste aanbevelingen op een rij:

  • Zet in op een ASB met handhaving via licht regulerende heffingen.
  • Zet in op verbetering de controleerbaarheid en betrouwbaarheid van data. Samenwerking met de private sector is hierbij aan te bevelen.
  • Zoek in ieder geval naar een oplossing voor een betrouwbare registratie van de beweiding. Deze is belangrijk voor een kwalitatief goede ASB.
  • Verken met de private sector de samenwerking met betrekking tot het bereiken van doelen, handhaving en stimulering. Ook zij zijn actief in het monitoren en sturen op emissies.

Meer informatie

Meer weten over deze verkenning? Lees hier volledige rapport <link>