Nieuws

Veterinair parasitologen verenigen zich

Gepubliceerd op
1 juni 2022

Onderzoekers actief in de veterinaire parasitologie bundelen kennis en onderzoeksinspanningen in het eigen werkveld. Een symposium dat de vele facetten van het vakgebied belichtte, vormde de aftrap van het initiatief.

Parasieten veroorzaken diverse ziekten. Sommige daarvan hebben een grote impact op de dierhouderij. Verspreid over diverse onderzoeksinstituten en wetenschappelijke centra is er veel kennis over deze ziekten. Om verdere versnippering van kennis, kunde en inspanningen te voorkomen, halen de veterinair parasitologen van Nederland en Vlaanderen de onderlinge banden aan. Een symposium in Wageningen vormde de start van deze kennisbundeling en -uitwisseling. “We hebben tijdens deze dag gezien welke onderzoeken er plaatsvinden en wie waarmee bezig is”, vertelt Heather Graham, onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad. Bovendien bood het programma volop gelegenheid om te netwerken. “Als je weet wie waar aan werkt en elkaar ook hebt gesproken, vind je elkaar makkelijker”, constateert Graham.

Kennisuitwisseling

De initiatiefnemers stellen zich tot doel de Nederlandse kennis over parasieten te bundelen. Parallel daaraan wordt ook gewerkt aan het optimaliseren van kennisuitwisseling binnen Wageningen University & Research. Hiervoor zochten Adriaan Antonis en Heather Graham contact met hoogleraar Geert Smant en universitair hoofddocent dr. Arjen Schots, beide werkzaam voor de vakgroep Nematologie. Hoewel die vakgroep onderdeel is van Plantenwetenschappen, heeft de samenwerking veel meerwaarde voor de veterinaire parasitologie, vindt Antonis. “De vakgroep Nematologie werkt onder andere aan vaccins voor runderen en schapen op basis van glycoproteïnen uit de parasitaire worm die nagemaakt worden in planten. Dat doen ze in samenwerking met de universiteiten van Leiden en Gent en een veterinair farmaceutisch bedrijf.”

Profileren

De aftrap van de hernieuwde kennismaking met experts in het werkveld van parasitologie werd gegeven tijdens een symposium georganiseerd door de leerstoelgroep Nematologie van WUR in samenwerking met de Werkgroep Veterinair Parasitologen (WVP). Parasitologen van WUR, LUMC, RIVM, de universiteiten van Utrecht en Gent en de WVP namen op 18 mei deel aan het symposium. De bijeenkomst besteedde onder andere aandacht aan Microbioom & Metagenomics, Diagnostiek, Epidemiologie/Modellering en Vaccinontwikkeling. “De behoefte aan kennisuitwisseling is groot”, constateert hoogleraar Smant.

Aandacht

Smant heeft zich bij zijn aanstelling in 2020 bovendien tot doel gesteld het werkveld van de parasitologie nadrukkelijker op de kaart te zetten. “Samenwerking met de collega’s die actief zijn in de veterinaire kant van het vakgebied draagt bij aan de profilering van de parasitologie”, aldus Smant.

Binnen de leerstoelgroep Nematologie is inmiddels een onderzoeksgroep dierlijke parasitologie gevormd. Vanuit deze groep wordt samengewerkt met de veterinaire parasitologie in Gent en de afdeling Parasitologie van het LUMC in Leiden. Deze samenwerking is met name gericht op vaccinontwikkeling. Ook wordt binnen WUR gewerkt aan het verbreden van de onderzoeksbasis op het gebied van de parasitologie.

Onderzoek

Vanuit WBVR worden stappen gezet om de banden aan te halen met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. “Tijdens het symposium bleek ook dat WBVR dezelfde uitdagingen op het gebied van parasitologische diagnostiek kent als andere instituten, bijvoorbeeld op het gebied van validatie. Een vervolgafspraak om hierover te sparren staat al op de planning”, meldt Graham. Antonis vult aan: “We zetten in op het gezamenlijk initiëren van parasitologisch onderzoek. We denken daarbij onder andere aan maagdarmwormen en leverbot.”

Parasietenoverzicht