Nieuws

Vici-beurs voor Wagenings onderzoek dat water selectief ontzout

article_published_on_label
10 maart 2022

Wetenschapper Louis de Smet van Wageningen University & Research (WUR) krijgt dit jaar een Vici-beurs vanwege zijn onderzoeksvoorstel om water efficiënt en selectief te ontzouten. De Vici-beurs is één van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en gericht op gevorderde onderzoekers. In totaal ontvangen 12 vooraanstaande wetenschappers ieder maximaal 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De Smet is naast chemicus in Wageningen ook verbonden aan Wetsus, een onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie. Met zijn team kijkt hij voor zijn onderzoek naar nanoporeuze 2D en 3D materialen. Dat zijn materialen die ‘poriën’ hebben ter grootte van enige nanometers. Sommige van die materialen hebben interessante eigenschappen voor energieopslag. Deze kanshebbers kunnen ook worden ingezet om water efficiënt te ontzouten via zogeheten elektrisch gedreven scheidingsprocessen. Zout en andere nutriënten uit water halen kan al, maar dan is het doel waterzuivering. De Smet is juist geïnteresseerd in waardevolle stoffen die in het water zitten, zoals opgeloste metalen en nutriënten.

Louis de Smet

Zouten in pure vorm

Het toegekende onderzoeksvoorstel is erop gericht om met behulp van fysisch-chemische modificaties selectiviteit aan toe te voegen aan dergelijke materialen en de onderliggende mechanismen van selectiviteit fundamenteel te doorgronden. De inzet is om met deze innovatieve aanpak zouten in zuivere vorm in handen te verkrijgen, veelal een voorwaarde om het hergebruik van metalen en nutriënten mogelijk te maken. Via een multidisciplinaire werkwijze wordt samen met drie industriële partners en twee onderzoeksinstituten ook gewerkt aan materiaalstabiliteit en de energie-efficiëntie en opschaling van het scheidingsproces.

Veni, Vidi, Vici

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. De Vici is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die met succes hebben aangetoond een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De financiering van 1,5 miljoen euro biedt De Smet de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. Volgens NWO blijkt uit het verleden dat een Vici-beurs vaak een opmaat is naar een structurele hoogleraarspositie.

In maart meer toekenningen

Deze toekenningen betreffen Vici-ronde 2021-deel 1. De toekenningen van de Vici van de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) worden half maart verwacht. Door uitval en ziekteverzuim door corona duurt de beoordeling door NWO langer dan voorzien. Om niet alle wetenschappers nog langer in spanning te laten, zijn daarom de toekenningen van onder meer Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) nu alvast bekend gemaakt.