Nieuws

Vijf toekenningen uit Science Diplomacy Fund voor Wageningse onderzoekers

Gepubliceerd op
20 mei 2020

Het nieuwe Science Diplomacy Fund van NWO heeft vijf Wageningse voorstellen gehonoreerd om in teamverband activiteiten te organiseren zoals workshops en uitwisselingen met onderzoekers en stakeholders uit Brazilië, China, Indonesië, India, Rusland, Zuid-Afrika of Turkije. Met deze vorm van ‘science diplomacy’ wil Nederland diplomatieke betrekkingen intensiveren of verbeteren. Dit maakte NWO vandaag bekend.

Het nieuwe Science Diplomacy Fund heeft tot doel om wetenschappelijke activiteiten te financieren die positief bijdragen aan de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en een partnerland en die de samenwerking tussen die landen potentieel bevorderen. Activiteiten zoals workshops, seminars en uitwisselingen dragen ook bij aan de zichtbaarheid en internationale positie van de Nederlandse wetenschap en aan de wetenschappelijke samenwerking tussen de twee betreffende landen.

Vanuit het Science Diplomacy Fund werkt NWO nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassades en consulaten, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Innovatie Attaché Netwerk en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de toekenningen is prioriteit gegeven aan aanvragen die samenwerking aangaan met Rusland en Turkije en met landen waarmee NWO al samenwerkt vanuit het Merian Fund: Brazilië, China, India, Indonesië en Zuid-Afrika.

Landelijk werden 34 voorstellen gehonoreerd. De toegekende Wageningse activiteitenvoorstellen zijn:

Brazil-Netherlands symposium on water technology solutions for arid regions

Pieter van Oel, universitair hoofddocent, Water Resources Management

Al eeuwenlang werken overheden in Noordoost-Brazilië aan beleid voor het omgaan met en het bestrijden van de gevolgen van droogte. Traditionele interventies zijn dammen, kanalen, pijpleidingen, putten, reservoirs en ontziltingsinstallaties. Deze deels succesvolle interventies zijn echter ontoereikend voor een groot deel van de plattelandsbevolking. Bruikbare en mogelijk breed inzetbare alternatieven voor effectief en proactief droogtebeheer zijn innovaties zoals Air-to-Water Technology en Compact Water Treatment. Voor de bevordering van de ontwikkeling en implementatie van deze oplossingen stellen de onderzoekers voor de meest relevante publieke en private partijen uit zowel Nederland als Brazilië samen te brengen in een matchmaking evenement.

Resilience of the Richest Reefs: Building the resilience of Marine Protected Areas to climate change in an age of growing tourism

Lisa Becking, assistant professor, Marine Animal Ecology group.

Indonesië heeft de hoogste koraalrifbiodiversiteit ter wereld. Deze riffen zijn topprioriteit voor natuurbehoud en worden gepromoot voor toerisme. Door de expertise te combineren van Indonesische en Nederlandse wetenschappers, docenten, natuurbeschermers en beleidsmakers, willen we begrijpen hoe de rijkste riffen van de wereld onder toenemende druk van het toerisme veerkrachtig kunnen blijven tegen klimaatverandering. We zullen het sociaal-ecologische systeem bestuderen, waarbij we een benadering kiezen die de veerkracht van ecosystemen expliciet koppelt aan bestuursstructuren, economie en de samenleving. Het doel is het ontwikkelen van kennisvideo-clips en gedeelde onderwijs- en onderzoeksprogramma's om veerkrachtig onderzoek voor de toekomst te waarborgen.

Re-Feeding Istanbul Event, Towards a more self-reliant Metropolitan Area on the topic of agri-food

Esther van Veen, universitair docent, Rurale Sociologie

Een van de meest prangende vragen van dit tijdperk is hoe een metropool op een gezonde en duurzame wijze te voeden. Ook voor Istanbul is dit een essentiële vraag. De metropool is op zoek naar nieuwe manieren die het potentieel van grootstedelijke voedselproductie integreert met ecologie-, energie-, afval-, water-, management, leefbaarheids- en verstedelijkingsvraagstukken. Het ‘Re-Feeding Istanbul Event’ brengt Nederlandse en Turkse experts en onderzoekers op het gebied van duurzame stedelijke voedselproductie en consumptie samen, om expertise uit te wisselen en samen na te denken over nieuwe oplossingsrichtingen op micro-, meso- en macroniveau voor de metropool Istanbul.

Strengthening the Science-Policy Interface between the Netherlands and Russia in Sustainable Agriculture and Smart Urban-Rural Innovations (RUSARUR)

Vanya van der Grift-Simeonova, Senior expert EU research programmes and funding Sustainable Development & Manager relations Eastern Europe & Russia, Corporate Strategy & Accounts

Dit RUSARUR-project verstrekt de wetenschap-beleidsinterface tussen Nederland en Rusland op het terrein van duurzame landbouwinnovaties in de rurale en peri-urbane gebieden. Het project stimuleert de uitwisseling van wetenschappelijke expertise in de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen en het vergroten van het regionale innovatiepotentieel. Het project bevordert de ontwikkeling van nieuwe kennis in interdisciplinaire onderzoeksstrategieën en sector overschrijdend beleid, nodig om belangrijke uitdagingen te adresseren in voedselproductie en -consumptie, waardeketens, gelijke toegang tot veilig en gezond voedsel en ecologische duurzaamheid. RUSARUR is een samenwerking tussen vooraanstaande Nederlandse en Russische academische instellingen die een brede betrokkenheid van belanghebbenden bij onderzoeksinitiatieven zal stimuleren.

Viruses at the Human-Animal interface: Building Bridges and Crossing Boundaries

Claudius van de Vijver, Hoofd PhD Programme Onderzoeksschool PE&RC (Production Ecology and Resource Conservation)

We leven in een snel veranderende wereld. De toenemende druk van virussen, de snellere verspreiding, en meer frequente ‘spillover’ tussen diersoorten is hier een gevolg van. Om de gevolgen voor gezondheid en economie te beperken is internationale en interdisciplinaire samenwerking van groot belang. Het doel van dit project is om de belangrijkste hiaten in onze kennis te identificeren en nieuwe gezamenlijke onderzoekslijnen op te zetten om beter voorbereid te zijn op uitbraken. We organiseren een gezamenlijke workshop en seminar tussen lokale en Chinese partners om dit te bewerkstelligen.