Nieuws

Voornemen tot uitgifte geliberaliseerde pacht, locatie Westbergakker te Wageningen

Gepubliceerd op
17 november 2023

Wageningen Universiteit/Wageningen University (WU) heeft het voornemen om een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Wageningen sectie E nummer 5882 ter grootte van 0.1.84.95 ha, in geliberaliseerde pacht uit te geven aan de gemeente Wageningen.

Naar oordeel van WU komt op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking voor de pacht van het perceel grond op de Westberg, namelijk de gemeente Wageningen. Daarmee kan blijvend uitvoering gegeven worden aan het beheerplan Wageningse Berg om daarmee de verankerde natuurdoelen te behalen en de biodiversiteit voor planten en dieren te behouden en/of te bevorderen in het gebied.

In de bijlage is meer informatie te vinden, evenals informatie over hoe te handelen mocht een partij in de markt zich niet kunnen vinden in dit voornemen.