Nieuws

Vroege detectie van gedragsveranderingen bij hittestress in vleeskuikens

article_published_on_label
8 juni 2023

Hittegolven komen steeds vaker voor in Nederland en kunnen negatieve gevolgen hebben voor het welzijn, de gezondheid en de productiviteit van vleeskuikens. In een onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) wordt gekeken of hittestress al in een vroeg stadium kan worden gedetecteerd aan de hand van veranderingen in het gedrag van de vleeskuikens, en welke managementstrategieën kunnen helpen om de negatieve gevolgen van hittestress zoveel mogelijk te verminderen.

Hittestress in vleeskuikens

De eerste veranderingen die bij hoge temperaturen zichtbaar worden, zijn wellicht veranderingen in het gedrag van de dieren. Zo kunnen vleeskuikens bij hogere temperaturen een toename laten zien in hoeveel water ze drinken en nemen hun activiteit en voeropname af. Ook gaan vleeskuikens, wanneer het te warm is, meer met hun vleugels gespreid zitten en zwaarder ademen. Deze veranderingen zullen eerder te zien zijn dan een daling in productie of een hogere sterfte, wat de uiteindelijke gevolgen kunnen zijn als hittestress langer voortduurt.

Vroege detectie van gedragsveranderingen

Omdat veranderingen in gedrag wellicht de eerste indicatie zijn van hittestress in vleeskuikens, kan automatische detectie van gedrag mogelijk helpen bij het vroeg ingrijpen bij hittestress. In het eerste deel van het onderzoek is gekeken naar de activiteit van een kleine groep vleeskuikens tijdens een hittegolf in Nederland. Hieruit kwam naar voren dat de activiteitspatronen van de kuikens lijken te veranderen bij hoge temperaturen. Bij hogere temperaturen was te zien dat de dieren minder actief werden gedurende de lichtperiode overdag, maar dat de activiteit gedurende de donkerperiodes ’s nachts juist toenam. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat het ’s nachts vaak relatief koel is.

Vervolgonderzoek

In het vervolg van dit project wordt gekeken naar andere mogelijke indicatoren van hittestress in vleeskuikens die ook automatisch kunnen worden gedetecteerd met sensortechnologieën. Ook willen we in dit deel van het onderzoek meer inzicht verkrijgen in mogelijke manieren waarop het management kan worden aangepast in de praktijk om hittestress te verminderen. Wij zullen daarom aan het begin van dit najaar één of meerdere discussiebijeenkomsten met ervaringsdeskundigen organiseren.

Meer weten of deelnemen?

Bent u pluimveehouder (vleeskuikens, leghennen, ouderdieren)? Wij zijn erg geïnteresseerd in uw ervaringen. Bijdragen aan dit onderzoek is mogelijk door deelname aan de discussie (in Wageningen of online) en/of door het invullen van onze korte enquête. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op via het