Nieuws

Wageningen Marine Research onderzoekt gedrag vleermuizen bij offshore windturbines

Gepubliceerd op
13 september 2016

Uit verschillende onderzoeken op land is gebleken dat vleermuizen slachtoffer kunnen worden van windturbines. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat is een onderzoek gestart naar het aanvaringsrisico van vleermuizen met offshore windturbines. Gebleken is dat vleermuizen tijdens de trek ook regelmatig boven zee te vinden zijn.

Foto rechtsboven: Rosse Vleermuis (Nyctalus noctula) (©Gerjon Gelling)

De onderzoekers hebben een meetopstelling ontwikkeld die bestaat uit 12 ultrasone microfoons die vleermuisgeluiden (sonar) registeren op drie verschillende hoogten en in de vier windrichtingen rond de turbinemast. Hiermee kan het gedrag van deze dieren bestudeerd worden en kan worden bepaald op welke momenten ze zich in de risicozone bevinden. Nooit eerder is met een dergelijke geavanceerde batdetectorconfiguratie onderzoek gedaan op een windturbine.

Daarnaast worden warmtebeeldcamera’s ingezet die de vluchtpaden van de dieren kunnen bepalen en eventuele aanvaringen met de wieken kunnen registreren. De apparatuur is inmiddels succesvol geïnstalleerd op een windturbine van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Zodra de testen op land zijn afgerond, zal de meetapparatuur worden geïnstalleerd op een offshore windturbine.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de apparatuur goed functioneert, zoals te zien is in onderstaand filmpje.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

In dit project wordt samengewerkt met computer vision specialisten van Wageningen Food & Biobased Research. Technische ondersteuning wordt verleend door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

IMG_9582.jpg