Nieuws

Wageningen University benoemt vier persoonlijk hoogleraren

Gepubliceerd op
22 oktober 2015

Wageningen University heeft vier onderzoekers tot persoonlijk hoogleraar benoemd. Dit zijn Atze Jan van der Goot (Eiwitstructurering en duurzaamheid), Marianne Geleijnse (Voeding en hart- en vaatziekten), Jan van Tatenhove (Marine governance), Wouter Peters (Koolstofkringloop en atmosferische samenstelling). De benoemingen zijn ingegaan op 1 oktober.

Benoemingen tot persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University vinden plaats op basis van de excellente verdiensten van de betreffende onderzoeker in onderzoek en onderwijs.

Marianne Geleijnse (Den Haag, 1967), benoemd tot persoonlijk hoogleraar Nutrition and Cardiovascular Disease (Voeding en Hart- en vaatziekten) studeerde biomedische wetenschappen en verkreeg een MSc graad in de epidemiologie voordat ze aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam promoveerde op onderzoek naar natrium, kalium en bloeddruk. Sinds 1999 werkt Geleijnse aan Wageningen University, bij de afdeling Humane voeding. Een deel van haar onderzoek is ingebed bij het Top Instituut Food and Nutrition (TIFN). Als persoonlijk hoogleraar gaat Geleijnse zich bezighouden met epidemiologisch en fysiologisch onderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekte en de rol van voeding in het geheel. Haar leerstoel is ingebed in de leerstoel Nutrition and Disease bij de afdeling Humane voeding van Wageningen University.

Jan van Tatenhove (Eindhoven, 1961), benoemd tot persoonlijk hoogleraar Marine governance heeft een achtergrond in de sociologie in Wageningen. Hij werkte aan de universiteiten van Nijmegen en Amsterdam voordat hij in 2005 aan Wageningen University terugkeerde. In 2010 werd hij buitengewoon hoogleraar Marine governance bij de Environmental Policy Group aan Wageningen University. Sinds 2011 geeft hij ook mede leiding aan het Centre for Maritime Research (MARE), een samenwerkingsverband van sociaalwetenschappers die zich bezighouden met mensen en de zee. Sinds maart 2015 is hij benoemd tot honorary professor bij de School of Planning, Architecture and Civil Engineering van Queens’s University in Belfast. Als persoonlijk hoogleraar houdt hij zich bezig met de institutionalisering en dynamiek van marien beleid, processen van regionalisering op zee en de kwaliteit van marine governancestructuren en processen.

Wouter Peters (Hoorn, 1975), benoemd tot persoonlijk hoogleraar Koolstofkringloop en atmosferische samenstelling behaalde zijn master en PhD in Utrecht. Hij promoveerde op onderzoek naar ozon in de tropische troposfeer. Daarna werkte hij vier jaar (2003-2007) als onderzoeker in de Verenigde Staten bij het NOAA Earth System Research Lab in Boulder. In 2007 kreeg hij ook een onderzoeksaanstelling bij de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit aan Wageningen University. Een jaar later werd hem een Vidi-beurs toegekend. In 2013 kreeg hij een deeltijdaanstelling als hoogleraar in Groningen (Atmospheric Composition Modeling). Peters is gespecialiseerd in de koolstofkringloop, met name in het tropisch regenwoud waar ook zijn in 2015 gestarte ERC onderzoek zich op richt.

Atze Jan van der Goot (1968), benoemd tot persoonlijk hoogleraar Eiwitstructurering en duurzaamheid studeerde en promoveerde in Groningen op het gebied van Chemical Engineering. Na drie jaar bij Unilever op de R&D-afdeling, begon hij in 1999 als universitair docent in Wageningen, bij de leerstoelgroep Food Process Engineering. In 2008 werd hij universitair hoofddocent. Als persoonlijk hoogleraar Eiwitstructurering en duurzaamheid zal hij zich veel bezighouden met plantaardige eiwitten.