Nieuws

Wageningen University & Research helpt China bij de ontwikkeling biologische bestrijding in kassen

Gepubliceerd op
29 november 2018

Entomologen van de BU Glastuinbouw van Wageningen University & Research zullen de komende 4 jaar de provincie Jiangsu in China helpen om biologische bestrijding van plagen in kassen te ontwikkelen.

In oktober dit jaar is een nieuw project van start gegaan en zijn de plannen met de Chinese partners voor de komende tijd uiteengezet. Bij een eerste bezoek aan het kassengebied in Taizhou zijn diverse inheemse natuurlijke vijanden gevonden die potentie bieden voor inzet als biologische bestrijder in Chinese kasteelten.

China kent al jaren lang een sterke economische groei. De technologische en economische ontwikkelingen gaan razend snel en met de bijbehorende toegenomen welvaart is er in het land ook steeds meer vraag naar gezond en veilig voedsel. Pesticiden worden nu nog volop gebruikt in teeltgewassen en vormen een enorm risico voor mens en milieu. In de provincie Jiangsu wordt intensief groente geteeld in tunnelkassen, onder andere om de bevolking van grote steden als Nanjing en Shanghai, van verse groenten te voorzien. De lokale overheid in Taizhou in de provincie Jiangsu heeft de ambitie om het gebruik van pesticiden in te teelt van groenten te minimaliseren en om de ontwikkeling van biologische bestrijding te stimuleren. Om deze ambitie te verwezenlijken is samenwerking gezocht met Wageningen University & Research.

PA240088.JPG

Strategische samenwerking

Biologische bestrijding van plagen is grotendeels in Nederland ontwikkeld en wordt al decennia met succes toegepast in de Nederlandse Glastuinbouw. De Chinese tuinbouwsector wil dan ook graag leren van deze kennis om de ontwikkeling van biologische bestrijding in China te ontwikkelen. De lokale overheid in Taizhou heeft hiervoor samen met het Jiangsu Industrial Technology Research Institute (JITRI) een 4-jarig project gefinancierd om biologische bestrijding te ontwikkelen. Het project is onderdeel van een strategische samenwerking tussen JITRI en WUR.  Binnen dit project zal ook worden samengewerkt met onderzoekers van de Landbouwuniversiteit van Najing. Afgelopen oktober was de succesvolle aftrap van het project met een IPM workshop in Taizhou, een bezoek aan de universiteit en aan het teeltgebied van groenten in Taizhou.

JITRI2.jpg

Inheemse natuurlijke vijanden

In China is het niet toegestaan om natuurlijke vijanden uit andere landen te importeren. Entomologen van WUR  gaan de komende 4 jaar daarom werken aan de ontwikkeling van biologische bestrijding met bestrijders die inheems zijn in China. In wilde vegetaties zullen inheemse natuurlijke vijanden worden verzameld voor identificatie en het opzetten van kweken. Kandidaat natuurlijke vijanden worden geëvalueerd in laboratorium- en kasproeven. Bij veldwerk in wilde beplantingen werden in korte tijd al 15 soorten natuurlijke vijanden gevonden die verder getest kunnen worden in het project.