Persbericht

Wageningen UR zoekt bedrijven voor Voedseleducatie Platform

Gepubliceerd op
13 mei 2015

Educatie over voedsel draagt bij aan de ontwikkeling van een gezond en duurzaam eetpatroon bij kinderen. Daarom coördineert Wageningen UR sinds 2006 het lesprogramma Smaaklessen. Voor de ontwikkeling van verdiepende Smaaklessen modules is Wageningen UR op zoek naar bedrijven die zich willen aansluiten bij het Voedseleducatie Platform. Bedrijven kunnen op deze wijze actief bijdragen aan educatie over voedsel en zo invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Smaaklessen op meer dan 4.000 scholen

Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor groep 1-8 van de basisschool. Inmiddels zijn meer dan 4.000 basisscholen in Nederland (60%) bereikt en is aangetoond dat Smaaklessen effectief is in de ontwikkeling van een meer verantwoord eetpatroon bij kinderen. Sinds 2013 is Smaaklessen een Publiek Private Samenwerking geworden in de vorm van het Voedseleducatie Platform. De overheid, wetenschap, het onderwijs en bedrijfsleven dragen hierdoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor voedseleducatie. De coördinatie van het Platform ligt bij het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit van Wageningen UR.

Verdiepende modules

Het Voedseleducatie Platform continueert de implementatie van Smaaklessen en ontwikkelt daarbij verdiepende lesmodules over producten uit de Schijf van Vijf: Smaakles arrangementen. Hierin ligt de nadruk op het zelf ontdekken van de herkomst van eten door bijvoorbeeld zelf groenten te verbouwen of bedrijven te bezoeken. Voor het ontwikkelen van de verdiepende lesmodules is het Platform op zoek naar meer bedrijven die zich willen aansluiten bij dit initiatief. Door deelname aan het Platform kunnen bedrijven meedenken over de inhoud van de arrangementen die worden ontwikkeld en hiervoor informatie aanleveren. Ook kunnen zij hun eigen sector nog meer zichtbaar maken door het aanbieden van excursies en/of gastlessen.

Het Voedseleducatie Platform staat voor objectieve educatie over voedsel. Bedrijven die deelnemen in het Platform onderschrijven deze doelstelling. Een onafhankelijke Raad van Toezicht en een Toetsingscommissie waken over de objectiviteit.

Aanmelden

Bedrijven die mee willen doen met het Platform leveren een actieve inbreng, aangevuld met een financiële bijdrage. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met Rinelle van den Top, projectmanager Voedseleducatie Platform.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan