Nieuws

Wagenings onderzoek naar hergebruik afvalwater krijgt ruim 6 miljoen euro

article_published_on_label
10 maart 2021

Het programma AquaConnect van de Wageningse onderzoeker Huub Rijnaarts krijgt ruim 4 miljoen euro vanuit het Perspectief-programma van NWO, aangevuld met 2 miljoen euro vanuit bedrijven en maatschappelijke organisaties. AquaConnect richt zich op het hergebruik van afvalwater en brak grondwater om zo meer water in reserve te hebben tijdens droge periodes in Nederland. Het programma Perspectief van NWO financiert zes brede consortia voor een bedrag van in totaal 22 miljoen euro.

Deze consortia zijn gekozen omdat ze de komende jaren werken aan onderzoek naar technologische innovaties waar economisch potentieel in zit. Naast die 22 miljoen euro overheidsgeld dragen 138 bedrijven en maatschappelijke organisaties in totaal 10 miljoen euro bij uit eigen middelen. 

AquaConnect

Steeds vaker hebben we in Nederland te maken met zoetwatertekorten als gevolg van ernstige droogte. Het omvangrijke AquaConnect-consortium biedt hiervoor een oplossing: de onderzoekers willen het gebruik van afvalwater en brak grondwater mogelijk maken met nieuwe waterzuiveringstechnologieën. Deze technologieën ondersteunen ze met een systematiek om vast te stellen welke waterkwaliteit bij welk gebruik hoort. Deze methode kan de overheid vervolgens gebruiken in regelgeving. Daarnaast werken de onderzoekers aan geavanceerde computermodellen om wateraanbieders en -gebruikers met elkaar te verbinden via zogeheten smart water grids, waarvan wateropslag in de ondergrond ook onderdeel is. Het programma zal voor vier regio’s tonen hoe die zelfvoorzienend kunnen worden in zoetwatervoorziening als voorbeeld voor andere plaatsen in de wereld. Naast Wageningen University & Research doen een groot aantal andere partijen mee aan het consortium (zie kader).

Perspectief

Perspectief is een programma dat wetenschappers uitdaagt om in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoekslijnen op te zetten met economische en maatschappelijke impact. Dit programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Perspectief heeft als doel een bijdrage te leveren aan het creëren van economische kansen binnen de sleuteltechnologieën en de maatschappelijke thema’s van het missiege¬dreven innovatiebeleid.

Van C02-reductie tot organen op een chip

De zes toegekende programma’s richten zich op een nieuwe generatie optische breedbandverbindingen, het winnen van bruikbare stoffen uit industriële afvalstromen, lichtere materialen voor CO2-reductie in transport, het maken van stukjes menselijk orgaan op een chip, droogtebestendige zoetwatervoorziening en een slimmer elektriciteitsnetwerk voor de energietransitie. Met de financiering kunnen de onderzoekers zes jaar aan de slag.

Overzicht deelnemende partijen

Dit zijn de deelnemende partijen aan het consortium: Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions-AMS, Brabant Water, Deltares, Dow Benelux, Dunea, Evides, Gemeente Amsterdam, Gemeente Terneuzen, GlastuinbouwNL, Haven van Rotterdam, HZ University of Applied Sciences, ICT Netherlands B.V., KnowH2O, KWR Water, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Netherlands Water Partnership-NWP, North Sea Port, Nijhuis Industrial Technologies, NXFiltration, Oasen, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Royal Haskoning DHV, Shell, Stibbe, STOWA, Swinkels, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, Vitens, Vrije Universiteit, Wageningen Environmental Research, Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen University & Research, Water Alliance, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, Waterschap Rijn & IJssel, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Vechtstromen, Witteveen&Bos.