Persbericht

Wageningse bacheloropleidingen: ‘Het wonder van Wageningen’

Gepubliceerd op
15 november 2017

Ondanks de groeiende studentenaantallen continueert Wageningen University & Research haar eerste positie in de Keuzegids Universiteiten 2018. Waar andere snelgroeiende universiteiten de tevredenheid van hun studenten zien teruglopen, blijven de Wageningse studenten en externe deskundigen het onderwijs, de docenten, de wetenschappelijke vorming, begeleiding en faciliteiten van de universiteit hoog waarderen: totaalscore 76 punten. De Keuzegids spreekt dan ook van ‘Het wonder van Wageningen’.

Een fikse studentengroei ten spijt scoort Wageningen University & Research in de vandaag verschenen Keuzegids Universiteiten 2018 met een totaalscore van 76 van de 100 punten iets hoger dan vorig jaar (74,5 punten). De Open Universiteit en Universiteit Twente volgen met resp. 69 en 67 punten. Als enige universiteit ontvangt Wageningen de totaalscore '++'.

Alle opleidingen werden door studenten en een panel van deskundigen positief beoordeeld. Veertien van de negentien opleidingen verkrijgen zelfs het predicaat ‘topopleiding’. Landelijk zijn er 66 opleidingen met die kwalificatie.

De toonaangevende Keuzegids voor studiekiezers die nu hun VWO afronden of een andere opleiding doen roemt de ‘groene universiteit’ vanwege ‘het hoogste studiesucces, de meest tevreden studenten én de beste beoordelingen van keurmeester NVAO’. Daarnaast, zo zegt de gids ‘krijgt Wageningen internationaal erkenning voor zowel wetenschappelijke kwaliteit als duurzaamheid.’

De populariteit stijgt dan ook jaarlijks. Het aantal Wageningse eerstejaars studenten aan de beoordeelde opleidingen bedroeg 1668. Vorig jaar was dit aantal 1516.

Plantenwetenschappen topper

Absolute topper in de Wageningse opleidingenlijst is Plantenwetenschappen, met 94 punten als uitmuntend te classificeren. Ook opleidingen als Biologie, Communicatiewetenschappen, Voeding & gezondheid, en de opleiding Bos- en natuurbeheer doen het met alle 84 punten bijzonder goed.

Enkele opleidingen scoorden lager dan vorig jaar. Economie en beleid (van 82 naar 70), en Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning (van 80 naar 68, maar blijft in de landelijke opleidingenvergelijking in de top). Tourism maakte een even grote sprong voorwaarts van 62 naar 74 punten. Ook daalde International ontwikkelingsstudies (van 76 naar 72) en verloor daarmee het predicaat topopleiding.

Oordeel studenten

Om de kwaliteit van de opleidingen te beoordelen konden studenten punten geven aan allerlei aspecten van de studie, zoals hoe uitdagend onderwijsprogramma is, of werkvormen geschikt zijn en de docenten deskundig. Ook beoordeelden zij of de toetsing goed doordacht en over het jaar verspreid is en of je gestimuleerd wordt om kritisch na te denken, problemen te analyseren en aan te pakken? Daarnaast is er aandacht voor materiële zaken als collegezalen, zelfstudieruimtes en ICT-voorzieningen. Ook de studeerbaarheid en mate van doorstromen naar het tweede jaar telden mee in de Keuzegids.

Scores per opleiding
Opleiding Score 2018
Agrotechnologie 82
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen 76
Biologie 84
Biotechnologie 82
Bodem, Water, Atmosfeer 82
Bos- en Natuurbeheer 84
Communicatiewetenschappen 84
Dierwetenschappen 80
Economie en Beleid 70
Gezondheid en Maatschappij 72
Internationaal Land- en Waterbeheer 82
Internationale Ontwikkelingsstudies 72
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning 68
Levensmiddelentechnologie 78
Milieuwetenschappen 82
Moleculaire Levenswetenschappen 82
Plantenwetenschappen 94
Tourism 74
Voeding en Gezondheid 84

(Een topopleiding heeft een score van 76 of hoger.)

De Keuzegids Universiteiten 2018 is een uitgave van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.).