Nieuws

Water- en meststoffenbesparing in Mexico door gebruik te maken van Nederlandse technologieën

Gepubliceerd op
21 augustus 2017

Waterschaarste en slechte waterkwaliteit is wereldwijd één van de grootste uitdagingen in de glastuinbouw. Ondanks het succes in Nederland ondervindt de toeleverende industrie problemen om waterbesparende oplossingen te integreren in internationale glastuinbouwprojecten.

Om de Nederlandse toeleverende industrie te ondersteunen zodat internationale tuinders beter kunnen worden overtuigd om te investeren in waterbesparende technieken, is Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw in mei 2017 een project voor water- en meststoffenbesparing gestart. Dit project wordt gefinancierd als Seed Money Project door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal.

Water- en meststoffenbesparingen

Het doel van dit project is om de lokale bevolking bewust te maken van mogelijke water- en meststoffenbesparingen door Nederlandse waterbesparende oplossingen te integreren in hun projecten. Als een casestudie worden suggesties aangedragen om de water en meststoffen efficiëntie van 5 verschillende Mexicaanse bedrijven - variërend van grondteelt in shaduwnetten tot hightech hydroponics - te verbeteren. Met de ondersteuning van 5 Mexicaanse glastuinbouw bedrijven, de Mexicaanse beschermde-teelt verenging (AMHPAC) en de toeleverende industrie zoals vertegenwoordigt door Cultilene, Van der Knaap, Yara, Ridder – HortiMaX, Planta Nova, Netafim en Aqua 4D worden de project resultaten gerealiseerd.

In de komende maanden worden de project resultaten besproken met de Nederlandse toeleverende industrie en de Mexicaanse telers. In november worden de resultaten gepresenteerd in Mexico tijdens de Agrifood Expo Guanajuato.

Seed Money project

Het langetermijndoel van dit onderzoeksthema is om een rekenmodel te ontwikkelen zodat voor verschillende glastuinbouwprojecten, op verschillende plekken op aarde, de water- en meststoffenefficiëntie verbeterd kan worden. Dit rekenmodel zal de Nederlandse toeleverende industrie ondersteunen om lokale tuinders te kunnen overtuigen dat het financieel aantrekkelijk is om te investeren in waterbesparende technologieën. Dit 'Seed Money'-project werkt als een versneller om additionele fondsen te enthousiasmeren zodat de ontwikkeling van dit water- en meststoffenbesparende rekenmodel verder wordt ondersteund.