Nieuws

“We kunnen de wereld op een duurzame manier voeden”

Published on
4 september 2018

De kennis van Wageningen gebruiken om wereldwijde landbouw op een duurzame manier te ontwikkelen: dat was het thema van de 100ste Opening Academisch Jaar op 3 September. Een van de keynote sprekers was minister president Mark Rutte: "Ik ben aangemoedigd door de zekerheid waarmee WUR onderzoekers volhouden dat we de uitdaging aankunnen om duurzame landbouw en voldoende productiviteit met elkaar te combineren.”

Ondersteund door de nodige grappen (“Wageningen is in het buitenland zelfs beroemder dan stroopwafels”) prees Rutte drie van Wageningens voornaamste principes van de afgelopen 100 jaar: in verbinding staan met de rest van de wereld, de link leggen tussen praktijk en onderzoek en een visie hebben voor de toekomst. Phil Hogan, Europees commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling ondersteunde Rutte’s focus op de toekomst met een oproep tot actie: “Landbouw en voedselproductie moet slimmer, schoner, en groener – en snel”.  Ter ondersteuning van deze oproep maakte hij bekend dat van het EU budget voor 2021-2027, 10 miljard zal worden besteed aan voedsel en landbouw,  een “echte doorbraak”.

Louise Fresco, die verscheen in een duurzame outfit om de mogelijkheden van circulaire systemen te laten zien, stelde inderdaad dat we ons bij een doorbraak bevinden. Volgens haar is er een kloof tussen wetenschap en de maatschappij die overbrugd moet worden. Het is niet zozeer een vraag van productie, maar van de balans tussen ecologie en technologie, en sociale waardes en behoeften. “Het is niet wat we kunnen doen, maar wat we willen doen. Want we kunnen het namelijk: de wereld voeden op een duurzame manier”.

Los van de drie keynote sprekers wierp Rector Magnificus Arthur Mol een blik op de toekomst, met onder andere een plan voor het bouwen van een Wageningen dialoog centrum, om “echt in de maatschappij te staan”. Het programma bevatte ook twee presentaties van jonge wetenschappers over het belang van circulariteit, een muzikaal intermezzo van de zangeressen van Noblesse Oblige, en de prijsuitreiking van de Marina van Damme prijs. Julia Samson werd de eerste winnares in Wageningen van deze beurs, bedoeld om getalenteerde vrouwelijke alumni te ondersteunen.

Lees meer