Nieuws

Weidegang in het voorjaar biedt potentie voor het verminderen van methaanemissie

article_published_on_label
14 december 2022

Gras en weidegang hebben de potentie om niet alleen de ammoniakemissie, maar ook de methaanemissie te verminderen. Dat blijkt uit een meerjarige beweidingsproef waarmee Wageningen Livestock Research in 2020 startte. De eerste resultaten van 2021 zijn nu bekend. Die laten wederom zien dat de methaanemissie vooral in het voorjaar het laagst is bij volledig weiden, vergeleken met graskuil en zomerstalvoedering.

Met graslandgebruik kunnen melkveehouders sturen op zowel ammoniakemissie als de enterische methaanemissie van melkkoeien. Enterische methaan ontstaat door fermentatie in de pens van melkkoeien. Grasland vormt de basis van de melkveehouderij en grasproducten zijn een belangrijk onderdeel van het rantsoen; daarom startte Wageningen Livestock Research (WLR) in 2020 met een beweidingsproef op innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden.

In twee proeven van elk drie perioden (voorjaar, zomer, najaar) vergelijkt WLR de methaanemissie van melkkoeien op een rantsoen bestaande uit volledig graskuil, volledig vers gras op stal (zomerstalvoedering) en volledige weidegang. Daarnaast maken de onderzoekers onderscheid in kort en lang gras bij overdag weiden met ’s nachts graskuil op stal.

Laagste methaanemissie in het voorjaar bij weiden

Uit de resultaten van het eerste jaar beweidingsonderzoek bleek al dat ‘gras en weidegang’ de potentie hebben om niet alleen de ammoniak-, maar ook de methaanemissie te verminderen. In het voorjaar van zowel 2020 als 2021 was de methaanemissie duidelijk het laagst bij volledig weiden. De eerste resultaten van 2021 zijn daarmee vergelijkbaar met de resultaten van het jaar daarvoor.

In 2020 was de emissie ook in de zomer en het najaar lager dan bij graskuil en zomerstalvoedering. Het jaar daarna is dit verschil niet aangetoond tijdens deze perioden. Ook werden de verschillen in methaanemissie tussen beperkt weiden op kort en lang gras onderzocht. In 2020 was de methaanemissie lager bij koeien die graasden op gras met een korte groeiduur. Ook in 2021 leek de emissie lager op kort gras, maar de verschillen waren erg klein (niet aantoonbaar).

Vertaling naar de praktijk

Eind 2022 verschijnt de rapportage met de resultaten van 2021. Dit jaar graasden de koeien ook weer tot half oktober buiten op de Dairy Campus en daarmee is de proef van 2022 afgerond. Voor een goede vertaling naar de praktijk onderzocht WLR in 2022 naast volledige weidegang, ook de methaanemissie bij koeien die beperkt weiden en beperkt zomerstalvoedering en daarnaast graskuil bijgevoerd kregen. Daarnaast werd dit jaar het effect van smalle weegbree op de enterische methaanemissie tijdens volledige beweiding onderzocht.