Nieuws

Wereld is te voeden met alleen plantaardige voeding

article_published_on_label
21 juni 2022

Er worden voldoende plantaardige eiwitten geproduceerd in de wereld om de wereldbevolking te voeden. Dat stelt Stacy Pyett, programmamanager Proteins for Life. Ze coördineert onderzoek naar de eiwittransitie, waaronder de overgang naar een meer plantaardig dieet in westerse landen.

Als alle consumenten op aarde overschakelen naar een plantaardig dieet, komen er meer plantaardige eiwitten beschikbaar voor humane consumptie, stelt Pyett, want ongeveer de helft van de plantaardige eiwitten wordt nu nog gebruikt als veevoer. Bovendien heb je minder landbouwgrond nodig voor dit plantaardige dieet dan met ons huidige dieet.

Hoeveelheid beschikbare plantaardige eiwitten is ruim voldoende

Uit berekeningen van WUR, gebaseerd op cijfers van de wereldvoedselorganisatie FAO, blijkt dat er in 2018 630 miljoen ton aan eiwitten in de wereld werden geproduceerd; 109 miljoen ton dierlijke eiwitten en 520 miljoen ton plantaardige eiwitten. Pyett schat dat ongeveer de helft van de plantaardige eiwitten in veevoer werden verwerkt. Die komen, als we overschakelen naar een puur plantaardig dieet, beschikbaar voor humane consumptie. Voorts verwacht ze dat een derde deel van deze productie, net als nu, verloren gaat tijdens de oogst, verwerking, transport, opslag, in de winkel of bij de consument. Zo resteert 346 miljoen ton plantaardige eiwitten per jaar in de wereld.

Dat getal zet ze af tegen de jaarlijkse eiwitbehoefte van de wereldbevolking. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een volwassen mens gemiddeld tussen de 50 en 60 gram eiwitten per dag nodig. Dat betekent dat de bijna 8 miljard mensen op aarde jaarlijks 172 miljoen ton eiwitten moeten eten om gezond te blijven. Als alle wereldburgers de Nederlandse consumptie van 79 gram eiwit per persoon per dag bereiken, hebben we op wereldschaal 227 miljoen ton eiwitten nodig.

De wereldwijde beschikbaarheid van plantaardige eiwitten (346 miljoen ton) is dus ruim voldoende om aan de wereldwijde behoefte aan eiwitten (227 miljoen ton) te voldoen.

Kringloop-dieet heeft verschillende voordelen

Ten tweede keek Pyett of er wereldwijd voldoende landbouwgrond beschikbaar is voor een puur plantaardig dieet. Daarbij put ze uit onderzoek van Wageningse wetenschapper, Hannah van Zanten, die het benodigde landgebruik in de wereld uitrekende voor het huidige dieet, het veganistische dieet en het ‘kringloop-dieet’. Daaruit blijkt dat voor het huidige dieet gemiddeld 0,17 hectare landbouwgrond per persoon per jaar nodig is, terwijl voor het veganistische dieet maar 0,12 hectare nodig is. Met een volledig plantaardig dieet heb je dus bijna 30 procent minder landbouwgrond nodig in de wereld, concludeert Pyett.

Ze constateert ook, in navolging van Van Zanten, dat het ‘kringloop-dieet’ nog minder landbouwgrond in de wereld vergt. In deze kringlooplandbouw worden landbouwhuisdieren alleen nog gevoed met gras en reststromen uit de voedingssector, zodat voor ons oneetbaar gras wordt omgezet in dierlijke eiwitten. Op die manier is een dieet mogelijk met weinig vlees en veel plantaardig eiwit dat nog maar tussen de 0,08 en 0,11 hectare landbouwgrond per persoon per dag vergt. Dat schept nog meer ruimte om niet alleen de wereldbevolking te voeden, maar ook om de natuur te herstellen, de biodiversiteit te vergroten en CO2 vast te leggen.