Nieuws

Wereldlezing ‘Hoe wordt iedereen gezond oud?’, maandag 3 juli 2017

Gepubliceerd op
9 juli 2017

De Wereldlezing ‘Hoe wordt iedereen gezond oud?' op maandag 3 juli was in een aantal dagen volgeboekt, wat aangeeft dat het een vraag is die veel mensen bezig houdt. Want wie wil dat nou niet, gezond oud worden?

Vanuit Wageningen University & Research gaf prof. dr. Emely de Vet, Professor Health Communication and Behavior Change, gespecialiseerd in het bevorderen van een gezonde leefstijl, een presentatie over theorie versus gedragsverandering in de praktijk. Wat werkt wel en niet? Wat voor inzichten en uitdagingen zijn er voor lage sociaal economische groepen? Wat zijn de huidige inzichten en welke interventies blijken effectief te zijn?

Mensen willen graag een goede gezondheid. En daar willen ze ook iets voor doen. Maar hoe? Wat is goed voor mij? Wat werkt voor mij? Vanuit deze vragen is het initiatief voor het project Gezondhuizen ontstaan. Huisarts dr. Pieter Jansen gaf een toelichting op het project: "Gezondhuizen, een nieuwe en oplossingsgerichte aanpak". Deze aanpak heeft echter een ander vertrekpunt dan het traditionele medische model. Bij oplossingsgericht werken bepaalt de patiënt/cliënt namelijk wat zijn vraag is. De hulpverlener is niet zozeer geïnteresseerd in de kluwen van factoren die leidde tot de hulpvraag, maar hij sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. Pieter Jansen ging dieper in op de discussie over de vraag naar theoretische of wetenschappelijke onderbouwing van oplossingsgericht werken.

Samenvatting

Twee deskundige sprekers hielden ieder vanuit hun eigen invalshoek een korte inleiding. Onder leiding van Wageningen Ambassador en directeur van het Voedingscentrum Gerda Feunekes ontstond er hierna een interessante discussie tussen de sprekers en het publiek.

Prof. dr. Emely de Vet van Wageningen University & Research ging dieper in op gedragsveranderingen en sociaal economische gezondheidsverschillen. Zo pleitte ze onder andere voor meer fundamenteel inzicht van gedrag in context, het erkennen van begrenzing aan ‘beredeneerd’ gedrag en de rol van de omgeving en het verleiden tot gezond gedrag in plaats van verbieden van ongezond gedrag.

Pieter Jansen, huisarts bij Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede gaf een toelichting op oplossingsgericht werken. Volgens Pieter Jansen is oplossingsgericht werken een instrument om complexe processen eenvoudig te maken en mensen in de actiemodus te brengen, zodat iedereen kan profiteren van gezondheidsbevordering. De methode gaat volledig uit van de wensen en doelen van de patiënt, wat deze ook zijn. De ervaring is dat het beter werkt dan de medische (probleemgerichte) benadering. Bij iedereen, ook bij lage SES groepen. De laatste vraag uit de zaal was tekenend voor het enthousiasme onder het publiek: 'Neemt u nog patiënten aan?'

Gerda Feunekes vatte het aan het eind mooi samen: ‘Het dichten van de gezondheidskloof tussen lager en hoger opgeleiden is complex. We spraken vandaag over interessante deeloplossingen vanuit wetenschap en praktijk. De rode draad is dat we menselijk gedrag moeten begrijpen en de meest krachtige drijfveren benutten om hiermee gezond gedrag te stimuleren. Nudgen maakt slim gebruik van de kracht van onbewust gedrag. De huisarts zet mensen in hun kracht door focus op wat ze zelf belangrijk vinden’.

Tijdens de borrel na afloop werd er nog uitgebreid nagepraat.

Sprekers

Dr. ir. Gerda Feunekes is sinds 1 juli 2014 directeur van het Voedingscentrum. Ze is gespecialiseerd in de relatie tussen voeding en consumentengedrag. In 1996 promoveerde zij aan Wageningen University & Research op het onderwerp voedselconsumptie en voedselkeuze met een proefschrift getiteld "Food, fat, family and friends: studies on the impact of the social environment on dietary intake".

Prof. dr. Emely de Vet is gespecialiseerd in gedragsverandering. Zij onderzoekt waarom mensen (on)gezond gedrag vertonen en hoe interventies daarop afgestemd kunnen worden. Emely past perspectieven uit de sociale, consumenten- en gezondheidspsychologie toe in gezondheidscommunicatie en public health interventies.

Dr. Pieter Jansen is huisarts bij gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede en is onlangs een project gestart onder de titel Gezondhuizen, dat zich richt op gezondheidsbevordering voor (aanstaande) jonge ouders en hun kinderen. Eind september verschijnt er een boek van Fredrike Bannink en Pieter getiteld Positieve Gezondheidszorg, Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk (te verkrijgen via Pearson).

Presentaties

Doel wereldlezingen

De Wereldlezingen zijn een initiatief van KLV en Wageningen Academy en worden gesponsord door de Wageningen Ambassadors. Deze lezingen bieden alumni en overige professionals een kans om bijgepraat te worden over de visie vanuit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven op maatschappelijk prangende problemen en relevante trends/ontwikkelingen De wereldlezingen worden gemiddeld 6 maal per jaar georganiseerd. Voor een overzicht kunt u onze eventkalender raadplegen.

De toegang tot de wereldlezingen is gratis dankzij ruimhartige sponsoring van de Wageningen Ambassadors.

Volgende wereldlezing

De volgende wereldlezing 'Vertrouwen in de voedingswetenschappers' vindt op donderdag 2 november plaats. Noteer deze datum vast in uw agenda. Voorafgaand aan de Wereldlezingen is er een buffet waar u gratis aan kunt deelnemen.