Nieuws

Wetenschap: pulsvisserij heeft ecologische voordelen vergeleken met traditionele boomkor

Gepubliceerd op
21 februari 2019

Tammo Bult, directeur van Wageningen Marine Research, is ervan overtuigd dat pulsvisserij beter is voor het ecosysteem en het milieu dan de traditionele boomkor. In deze column gaat hij in op de recente beslissing van de Europese Unie om pulsvisserij te verbieden.

'Er ligt een advies van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES): pulsvisserij is beter is voor het ecosysteem en het milieu dan de traditionele boomkor. Het Europese debat wordt echter geleid door belangenverschillen, en de puls is een oplossing voor een Nederlands probleem.

De boomkorvisserij op tong stond vanaf 2001 onder druk. Maar een oplossing kan alleen in EU-verband worden verzilverd. Innovaties vragen om een brede acceptatie en daarvoor is een dialoog tussen alle belanghebbenden nodig. Dat was in Nederland al vroeg georganiseerd, maar in Europa vrij laat. Terwijl de pulsers natuurlijk ook hun buren tegen komen; met hun lichte pulstuigen komen ze in gebieden waar ze vroeger niet konden vissen. Ze vangen efficiënter en tegen lagere kosten. Dat roept weerstand op.

Minister Schouten heeft 15 miljoen gereserveerd voor innovatie in de visserij. Dat is fijn, maar je koopt er geen oplossingen voor. De ontwikkeling van het alternatieve pulstuig heeft decennia geduurd. Een verbod op pulsvisserij betekent dat vissers op korte termijn terug moeten naar de boomkor met kettingen. Als de olieprijzen stijgen en de visprijzen dalen, zullen bedrijven omvallen. Dat leidt onherroepelijk tot bedrijfsovernames en concentratie van quota. Dat betekent dat het familiebedrijf in de visserij wordt bedreigd. Dat is natuurlijk ironisch omdat tegenstanders van de puls zeggen de toekomst van familiebedrijven veilig te willen stellen.

Kan Nederland dan niet kleinschaliger vissen met staande vistuigen? Nee. Ons tongquotum is te groot, en de kustruimte is te klein om alleen met vaste vistuigen te vissen op tong. Bovendien is geen enkele visserij zonder ecologische effecten, ook kleinschalige kustvisserij heeft bijvoorbeeld ongewenste bijvangsten. Het verminderen van negatieve effecten van de visserij, de Brexit, windparken op zee en de aanlandplicht zijn niet alleen Nederlandse uitdagingen, en vragen dus om een transitie in de hele Europese vloot. Idealiter pikken we dit samen met de buren op.'