Nieuws

Wilde soorten: belangrijk voor voedselzekerheid

article_published_on_label
28 augustus 2023

De genetische diversiteit van veel van de gewassen die we als voedsel verbouwen is laag. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor klimaatverandering en ziekten. Wilde verwanten van deze gewassen kunnen helpen bij het inkruisen van nieuwe eigenschappen. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) zet zich in voor het behoud van de wilde verwanten door in heel Nederland zaden te verzamelen en op te slaan in de genenbank.

Het voortbestaan van wilde soorten van voedselgewassen in hun natuurlijke leefomgeving is helaas onzeker. In Nederland komen meer dan 200 wilde verwanten voor, waarvan er circa 50 op de Rode Lijst staan. Met het Levend Archief, natuurorganisaties en vrijwilligers verzamelen experts van het CGN zaden van deze plantensoorten, zodat ze voor de toekomst behouden blijven.

Door de inheemse zaden te conserveren in de CGN-genenbank blijven ze beschikbaar voor herintroductie en populatieversterking waar dat mogelijk is.

Nieuwe flyer

Voor ieder die interesse heeft in de wilde soorten heeft het CGN nu een flyer samengesteld. Curator Rob van Treuren: “De flyer licht de achtergrond en het belang toe van CGN’s verzamelprogramma voor in Nederland voorkomende wilde verwanten van cultuurgewassen. De flyer is bedoeld voor voorlichting aan betrokkenen bij het project, waaronder natuurbeherende organisaties, terreinbeheerders en vrijwilligers die helpen bij het verzamelen van zaden.”