Nieuws

WKWU gaat onderzoekend leren met kinderen ondersteunen in de Pabo-opleiding

Gepubliceerd op
28 juni 2017

Op woensdag 28 juni 2017 bekrachtigden de Wageningen University & Research (WUR) en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) hun samenwerking binnen het wetenschapsknooppunt. Het wetenschapsknooppunt gaat onderzoekend leren met kinderen ondersteunen in de opleiding Leraar Basisonderwijs. De recent onderscheiden app TOOL voor basisscholenleerlingen speelt hierin een sleutelrol. Bij de ondertekening op de CHE deden kinderen een experiment met het maken van olifantentandpasta.

P1000281v2.jpg

Met de samenwerking wordt ingespeeld op het groter belang van onderzoekend leren en wetenschap op de basisscholen. Leerkrachten staan elke dag voor de klas en vormen daarmee de sleutel in het enthousiasmeren van kinderen voor de wetenschap en technologie.

Uitdagend en toekomstgericht onderwijs
Alle studenten worden in de eerste jaren uitgedaagd op gebied van techniek en wetenschap in de klas. Door middel van het digitaal leermiddel TOOL maken ze voor het eerst kennis met onderzoekend leren. In het tweede jaar komen ze naar de universiteit voor een scholing en derde jaar kunnen ze zich verder verdiepen of specialiseren. In het vierde jaar kunnen ze bij hun afstudeeronderzoek gekoppeld worden aan WUR-wetenschappers. Zo krijgen studenten kennis op het gebied van natuur en techniek en onderzoekend leren en het bijbrengen van een positieve attitude ten opzichte van wetenschap. De samenwerking sluit aan bij het vernieuwde onderwijsprogramma waarin studenten ook leren toekomstgericht onderwijs te ontwerpen en ontwikkelen.

Dankzij deze samenwerking wordt de app TOOL blijvend geïnnoveerd. De app TOOL is in het najaar van 2016 gelanceerd en is ontstaan uit een eerdere samenwerking tussen de WUR en de CHE. Met de app krijgen leerlingen van groep 5 t/m 8 begeleiding in het opzetten en uitvoeren van hun eigen onderzoek. Hierbij wordt de didactiek van onderzoekend leren gebruikt. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, op onderzoek uit te gaan en zo tot oplossingen en antwoorden te komen. De app TOOL maakt het eenvoudig om daar direct mee te beginnen. De app TOOL heeft onlangs (22 juni) de Comenius Medaille ontvangen vanuit de Comenius-EduMedia-Award 2017.

TOOL is gratis te gebruiken via www.onderzoekendlerenapp.nl

TOOL 28juni17 in De Resource