Nieuws

WU-promovendi Katherine Barragán-Fonseca en Barbara Terlouw ontvingen Storm-van der Chijs Stipendium

article_published_on_label
28 februari 2022

Twee zeer getalenteerde vrouwelijke promovendi van Wageningen University (WU), Katherine Barragán-Fonseca en Barbara Terlouw, ontvingen op 24 februari een Storm-van der Chijs Stipendium uit handen van rector magnificus Prof.dr.ir. Arthur Mol en de Storm-van der Chijs Fonds voorzitter dr. Margreet van der Burg. De tweejaarlijkse uitreiking vond plaats met de Gender+-SMART Awarding, na de workshop ‘Advancing Gender+ Talent’.

Negentien vrouwelijke PhD-kandidaten van alle kenniseenheden waren voor het stipendium genomineerd door hun promotoren. Zij vormden een kleurrijke waaier van nationaliteiten, onderwerpen en benaderingswijzen. Er waren twee stipendia van 1,500 euro beschikbaar. Het doel is vrouwen aan te moedigen hun academische carrière te vervolgen. Het stipendium kan gebruikt worden voor verdere internationale profilering door een bezoek aan een academische conferentie of instituut in het buitenland, tot een jaar na de promotie.

De jury was zeer onder de indruk van de talenten van de genomineerden. De jury kende drie leden van het College voor Promoties: Prof.dr. Marielos Peña Claros, Bosecologie en Bosbeheer, Prof.dr. Simon Bush, Milieubeleid, en Prof.dr.ir Marcel Zwietering, Levensmiddelenmicrobiologie. Ze vergeleken alle nominaties op vier vastgestelde criteria: rijkheid aan initiatief, interdisciplinariteit, internationale inbedding, en verbinding tussen wetenschap en maatschappij. Katherine Barragán-Fonseca en Barbara Terlouw werden als gelijke winnaars voorgedragen.

Katherine Barragán-Fonseca

Foto: Guy Ackermans
Foto: Guy Ackermans

Katherine Barragán-Fonseca uit Colombia werd geprezen om haar sterke interdisciplinaire aanpak (microbiologie, agronomie, planten- en insectenbiologie, ecologie en sociologie). De jury was onder de indruk van de integratie van haar natuurwetenschappelijke werk in de complexe sociale context van Colombia, om daarmee ecologisch en sociaal bij te dragen aan zowel ‘zero honger’ als de circulaire economie.

Katherine bestudeert hoe een bijproduct van de teelt van insecten als voedsel en voer kan worden aangewend als bodemverbeteraar ten gunste van de groei en weerbaarheid van gewassen. Hiermee wil ze kleine boeren steunen, met name ook ex-strijders in Colombia. Als zij een bestaan kunnen opbouwen met insecten en deze bijproductie, draagt dat bij aan de vrede. Katherine is genomineerd door haar promotor Prof.dr. Marcel Dicke, Entomologie.

Barbara Terlouw

Foto: Guy Ackermans
Foto: Guy Ackermans

Barbara Terlouw werd gefeliciteerd met de uitstekende kwaliteit van haar werk, met als voorbeeld haar publicatie in Nature Reviews Microbiology. De juryleden spraken hun waardering uit voor de wijze waarop zij internationaal netwerkt en haar visie ontwikkelt op de bioinformatica. Ze vonden het uitzonderlijk hoe zij zich in haar onderzoek engageert met het verbinden en uitbreiden van verschillende onderzoeksvelden (computerwetenschap, organische scheikunde en microbiologie) en zij zeer complexe wetenschap als een uitstekende communicator op een begrijpelijke en pakkende wijze kan uitleggen. Barbara is genomineerd door haar promotor Prof. dr.ir. Dick de Ridder, Bioinformatica.

Gender+-SMART Awards

De uitreiking viel samen met die van de Gender+-SMART Awards aan het einde van de workshop ‘Advancing Gender+ Talent: Finding Answers and Recommendations Together’ die online werd gehouden.