Nieuws

WUR coördineert EU-projecten microplastics en dierenwelzijn

Gepubliceerd op
16 februari 2021

WUR gaat de komende jaren twee onderzoeksprojecten van de Europese Unie coördineren. Het gaat om miljoenenprojecten binnen Horizon 2020, het grootste onderzoeksprogramma van de EU.

Het project mEATquality (6 miljoen euro) onderzoekt het verband tussen dierenwelzijn en vleeskwaliteit. MINAGRIS (7 miljoen euro) kijkt naar de aanwezigheid en schadelijkheid van microplastics in landbouwbodems. Binnen beide projecten zal WUR onderzoekers en stakeholders uit heel Europa aansturen.

Projectcoördinator Hans Spoolder (Wageningen Livestock Research) van mEATquality: “We willen weten of het vlees van varkens en kippen in de extensieve veeteelt lekkerder smaakt dan vlees uit de intensieve veeteelt, bijvoorbeeld omdat zij meer beweging krijgen of ander voer.” Daarnaast zullen onderzoekers proberen vast te stellen of je aan het vlees de herkomst kunt afleiden. “In de biologische veehouderij zit veel geld. Als je precies kunt zien waar een product geproduceerd is, kun je fraude tegengaan.”

“Bij MINAGRIS gaan we in twaalf Europese landen kijken welke microplastics er in verschillende landbouwsystemen voorkomen en in welke mate”, vertelt projectcoördinator Violette Geissen, hoogleraar bij Bodemfysica en Landbeheer. “Vervolgens gaan we kijken welke gevolgen dit heeft voor ecosystemen in de bodem en of er alternatieven zijn voor het gebruik van plastics in de landbouw.”