Nieuws

WUR draagt bij aan expertdebat over stikstofdata in de Tweede Kamer

Gepubliceerd op
23 februari 2022

Op woensdag 23 februari vindt er een Rondetafeldebat plaats voor de Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Commissie in de Tweede Kamer over de kwaliteit van stikstofcijfers. Daarbij gaan deskundigen met elkaar in dialoog over een aantal belangrijke vragen rondom stikstofdata. Wetenschappers Wageningen University & Research dragen hun expertise bij.

Het expertdebat zal gaan over de vragen “Wat is bekend over de hoeveelheid stikstofdepositie in natuurgebieden?” en “Wat is bekend over de hoeveelheid stikstof die natuurgebieden aankunnen?” Wageningen University & Research is breed vertegenwoordig met de deelname van vier wetenschappers. Leen Hordijk, Emeritus hoogleraar milieusysteemanalyse, Wim de Vries, hoogleraar Integrale stikstofeffectanalyse, Han van Dobben, senior onderzoeker Wageningen Environmental Research en Wieger Wamelink, ecoloog Wageningen Environmental Research zullen met elkaar en andere experts in debat gaan.  

Een rondetafeldebat is een nieuw type instrument dat de Kamer inzet om kennis te verwerven waarbij de deskundigen met elkaar in gesprek gaan en de Kamerleden zich niet kunnen mengen in het debat, maar ze kunnen wel verhelderende vragen stellen. De experts moeten vooraf een position paper opsturen, waarin zij hun standpunten opstellen.