Nieuws

WUR en Plantum maken onderzoeksresultaten plantenveredeling beter bereikbaar voor MKB

Gepubliceerd op
24 november 2020

De meeste professionele veredelingsbedrijven in Nederland behoren tot het MKB. Deze MKB-bedrijven participeren verhoudingsgewijs minder vaak in de Topsectorprojecten, waarbij WUR en plantverdelingsbedrijven samen onderzoek uitvoeren. Om de nieuwe inzichten die uit deze onderzoeken voortkomen beter toegankelijk te maken voor MKB-bedrijven, starten WUR en Plantum het project ‘Sowing Seeds of Knowledge’. De eerste stap in dit project is een online enquête om zo beter zicht te krijgen op de kennisbehoefte onder deze veredelingsbedrijven.

Nederland is een wereldwijde hotspot voor zowel de plantenveredeling als voor wetenschappelijk onderzoek aan planten. Veel toonaangevende plantenveredelingsbedrijven hebben hun hoofdvestiging of een belangrijke Research & Development vestiging in Nederland. Wageningen University & Research (WUR) staat op de eerste plaats in de wereldwijde ranglijst voor het vakgebied Landbouwwetenschappen. Deze bedrijven en onderzoekers voeren samen onderzoek uit in Topsectorprojecten die deels door de overheid, deels door het bedrijfsleven worden gefinancierd.

Kennis op Maat

Circa 90% van de 200 professionele veredelingsbedrijven in Nederland behoort tot het MKB. Om deze bedrijven te stimuleren om aan de slag te gaan met nieuwe inzichten uit het Topsectorenonderzoek starten Plantum en Plant Breeding, WUR een Kennis op Maat-project. De Kennis op Maat-regeling van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agrifood, die eerder dit jaar is geïntroduceerd, is bedoeld om kennis uit onderzoek te vertalen naar de behoeften van het MKB en zo bij te dragen aan meer duurzame landbouwpraktijken.

Online enquête

De eerste stap in het project met de titel ‘Sowing Seeds of Knowledge’ is het helder krijgen van de kennis die het MKB nodig heeft. Om hier meer zicht in te krijgen heeft Plantum een online enquête geopend. Daarnaast wordt bekeken of de resultaten van de onderzoeksprojecten aansluiten bij de behoeften van het MKB.

“De technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen in de plantenveredeling gaan razendsnel. Het is van groot belang dat ook het MKB, dat vaak snel kan reageren op nieuwe ontwikkelingen, hiervan kan profiteren”, aldus Niels Louwaars, directeur van Plantum.

Volgens René Smulders, Business Unit Manager Plant Breeding, WUR, helpt ‘Sowing Seeds of Knowledge’  bedrijven om versneld nieuwe plantenrassen te ontwikkelen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet voor landbouw, water en voedsel. “Op termijn verwacht ik dat naast het MKB, ook weefselkweekbedrijven, opkweekbedrijven, en andere spelers in de productieketen gaan profiteren van dit project”.