Nieuws

WUR en RU gaan samen meer docenten opleiden

article_published_on_label
16 mei 2018

De komende jaren lopen de lerarentekorten in het voortgezet onderwijs steeds verder op. Om meer WO-studenten op te leiden tot academisch geschoolde eerstegraads docent, slaan de Gelderse universiteiten de handen ineen. Op 17 mei 2018 ondertekenen Wageningen University en Radboud Universiteit/Docenten Academie Nijmegen een overeenkomst voor een unieke samenwerking.

De komende jaren loopt het tekort aan academisch geschoolde leraren verder op. Het voortgezet onderwijs heeft steeds meer moeite vacatures voor exacte vakken en talen te vervullen. Met een nieuw initiatief willen Wageningen University en Radboud Universiteit vanaf volgend studiejaar een steentje bijdragen aan het terugdringen van het tekort aan leraren scheikunde en natuurkunde door een brug te slaan tussen twee opleidingen van Wageningen University en de Radboud Docenten Academie.

Studietijdwinst

'Masterstudenten Earth and Environment en Molecular Life Sciences die de ambitie hebben om leraar te worden, kunnen daarvoor straks worden opgeleid aan de Radboud Docenten Academie,' licht Arthur Mol, rector magnificus Wageningen University, toe. De eerste studierichting sluit dan aan op de academische lerarenopleiding Natuurkunde; de tweede op Scheikunde. 'De curricula zijn zodanig in elkaar gevlochten dat studenten het binnen de nominale studieduur kunnen doen.' Dat betekent een tijdswinst van ten minste een half jaar ten opzichte van bestaande mogelijkheden om de studies te combineren. En bovendien meer keuze voor WUR-studenten: 'Naast de mogelijkheid om een tweedegraads bevoegdheid te behalen, kunnen we nu ook de eerstegraadsbevoegdheid aanbieden binnen het curriculum,' zegt Mol.

Lerarenopleiding-schema.JPG


Het bouwen van de ‘brug’ tussen beide Gelderse universiteiten was niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, vertelt Monique Scheepers (algemeen directeur Radboud Docenten Academie). 'De wens om hierin samen op te trekken bestond al langer. We hebben elkaar nu op relatie en inhoud gevonden.' Tussen wens en daad waren de nodige praktische, administratieve, vakinhoudelijke en financiële drempels te beslechten. 'Daarin is op alle niveaus soepel en creatief samengewerkt. Het heeft geresulteerd in een mooi en aantrekkelijk academisch studiepad.'

Pilot

De samenwerking start als driejarige pilot. De track staat vanaf september 2018 open voor studenten; Monique Scheepers verwacht in februari 2019 de eerste WUR-studenten te mogen verwelkomen in Nijmegen. Dan zou het zomaar kunnen dat al in de zomer van 2019 de eerste diploma’s uitgereikt worden. Elke afgestudeerde krijgt er twee, licht ze toe: 'Een master van Wageningen en een educatieve master van onze Radboud Docenten Academie.'

De betrokken instellingen zien het als een maatschappelijke taak om bij te dragen aan het terugdringen van het lerarentekort. Arthur Mol: 'Het maatschappelijk belang van voldoende en goede leraren is groot en daar willen we als universiteit aan bijdragen. Bovendien wordt in het voortgezet onderwijs de basis gelegd voor onze toekomstige studenten.' Monique Scheepers vult aan: 'Docenten met academische achtergrond kunnen het wetenschappelijke denken overbrengen op leerlingen. Ze zijn niet alleen kundig in het schoolvak, maar kunnen ook vanuit verschillende perspectieven naar hun vakgebied kijken. Daarmee kunnen ze een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van het schoolvak.'

Han van Krieken (rector magnificus Radboud Universiteit), die bestuurlijk is betrokken bij het Actieplan Lerarenagenda 2018-2022 dat deze zomer wordt gelanceerd, hoopt dat de samenwerking van RU en WUR ook andere universiteiten inspireert tot initiatieven om meer docenten af te leveren aan de maatschappij.

Het was een lange weg: 'Om alles juridisch sluitend te krijgen, waren er aardig wat hobbels te overwinnen. We gaan straks studenten gezamenlijk diplomeren. Daarvoor moeten wij als Radboud Universiteit de educatieve minor van Wageningen University volledig erkennen als onderdeel van de bevoegdheid. Omgekeerd moeten zij hun studenten toevertrouwen aan onze opleiding. Het vertrouwen in de kwaliteit van elkaars onderwijs, zowel vakinhoudelijk als didactisch, is de basis van deze samenwerking.'

Meerwaarde

Naast het bijdragen aan meer academisch opgeleide docenten en het vergroten van de mogelijkheden van WUR-studenten ziet Mol een bijkomend voordeel: de samenwerking an sich. 'Twee universiteiten op slechts zo’n 30 kilometer afstand van elkaar leren elkaar beter kennen, wisselen kennis uit en trekken gezamenlijk op in netwerken. Die krachtenbundeling is echt een meerwaarde.'

Hoe willen ze over drie jaar op deze pilot terugkijken? Scheepers hoopt bovenal op tevreden studenten. Voor Mol is het geslaagd als het ‘tekentafelidee’ in de praktijk goed uitpakt en eventuele kinderziektes zijn opgelost. 'Dan kunnen we het mogelijk uitbreiden naar andere Wageningse opleidingen en andere schoolvakken, zoals aardrijkskunde, biologie en economie.'

Van Krieken besluit: 'De tekorten zijn enorm en aan het terugdringen daarvan kunnen we natuurlijk slechts in beperkte mate bijdragen. Maar elke docent die bij ons afstudeert, zal straks honderden leerlingen gaan opleiden.' Binnen enkele jaren zijn de eerste kersvers afgestudeerde docenten klaar om voor de klas te gaan staan. Uitgerust met didactische en pedagogische kennis, én met kennis die de schoolvakken scheikunde en natuurkunde in een breed wetenschappelijk en maatschappelijk perspectief zetten.