Nieuws

WUR gaat Dialoog aan rond maatschappelijke dilemma’s. Waarover wilt u in gesprek?

Gepubliceerd op
21 januari 2022

Hoe ziet de toekomst van de landbouw er uit? Wat eten we in de toekomst? Hoe laten we de natuur floreren? Grote vragen die niet één simpel antwoord kennen. En ook vragen die veel dilemma’s met zich meebrengen. Wij zijn benieuwd welke vragen er bij u leven? En waarover wij volgens u vanuit WUR de dialoog moeten aangaan samen met de maatschappij: van boeren tot beleidsmakers, van natuurliefhebbers tot het bedrijfsleven.

Wageningen Dialogues Programma

Als we een antwoord willen vinden op die vraagstukken en daarbij ruimte willen bieden aan alle verschillende meningen en belangen, is er dialoog nodig. Een dialoog om al die verschillende perspectieven samen te verkennen.

Veel onderzoekers staan al in nauw contact met boeren, beleidsmakers, natuurbeschermers, voedselproducenten, supermarkten – en ga zo maar door. Vanuit onze diversiteit aan wetenschappelijke inzichten en perspectieven, willen we aan de hand van het Wageningen Dialogues programma als WUR structureel de dialoog aangaan met al deze partijen tezamen. Hierbij laten we ons graag voeden door de maatschappelijke ontwikkelingen, issues en dilemma’s die er spelen in de buitenwereld. 

Eind januari zal er een eerste selectie van onderwerpen worden gemaakt door ons Wageningen Dialogues programma panel. In dit panel zijn leden vertegenwoordigd vanuit verschillende disciplines en met diverse expertises en achtergronden binnen WUR. Zij laten zich graag voeden met input vanuit de buitenwereld. Dus wij ontvangen graag ideeën en input voor deze dialogen. We kunnen niet garanderen dat we direct aan de slag gaan met de input, maar we waarderen de gezamenlijke denkkracht en bijdragen.

Lees meer over Wageningen Dialogues

Opening Dialogue Center, Omnia, Wageningen Campus

Na de opening op 1 juni 2022 van ons Dialogue Center, genaamd Omnia op de Wageningen Campus, is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten en de dialoog aan te gaan tijdens wetenschappelijke events en andere bijeenkomsten. Alleen door goed te luisteren naar verschillende visies en perspectieven zullen we achtergronden beter begrijpen en samen tot nieuwe inzichten en oplossingen komen.