Nieuws

WUR helpt Japanse agrarische sector te moderniseren

Gepubliceerd op
20 december 2022

De toekomst van de Japanse landbouw is in het geding. De gemiddelde leeftijd van boeren is 67 jaar, er is nauwelijks bedrijfsopvolging, en de bedrijven produceren nog op een traditionele wijze. Op initiatief van de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research werken Nederlandse én Japanse kennisinstellingen en bedrijven aan het moderniseren van de landbouw door de inzet van data, sensoren en drones. Dat moet bovendien het beroep van boer aantrekkelijker maken voor jongeren.

Japan is een land dat in hoge mate gedigitaliseerd is. De modernste technieken worden er ontwikkeld en toegepast. Maar de landbouw loopt daarin achter. Dat komt vooral door de vergrijzing. Die zorgt ervoor dat de efficiëntie van de bedrijven laag is, dat boeren stoppen en dat daardoor dorpen leeglopen, zo constateerde WUR-onderzoeker Rick van de Zedde enkele jaren geleden. Wegens zijn fascinatie voor Japan besloot hij te onderzoeken of Nederland zou kunnen bijdragen aan de oplossing.

Enkele jaren geleden organiseerde hij – met financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen – een eerste project om partijen samen te brengen en te zoeken naar kennisvragen en mogelijke oplossingsrichtingen. Dat leidde tot het project Transition to a Data-Driven Agriculture (TTADDA).

In TTADDA werken zowel Nederlandse als Japanse bedrijven en kennisinstellingen samen aan het verhogen van de efficiency van de aardappelteelt in het noorden van Japan. Zo zijn een veredelaar en enkele IT-bedrijven aangesloten. Door de inzet van sensoren worden data verzameld – via een dataplatform van WUR - over de teelt. Die worden gebruikt voor het maken van groeimodellen en het ontwikkelen van betere aardappelrassen. Die nieuwe technieken verbeteren niet alleen de teelt, maar maken het boerenvak hopelijk ook interessanter voor nieuwe generaties.

TTADDA startte vlak voor de coronacrisis. Daardoor moest de samenwerking tussen Nederlandse en Japanse partners voor een groot deel digitaal plaatsvinden. Afgelopen zomer ontmoetten alle leden van de projectgroep elkaar voor het eerst live, in Japan. Tijdens de bijeenkomst waren er onder meer presentaties van verschillende WUR-onderzoekers en de Japanse National Agriculture and Food Research Organization (NARO).

De Nederlandse activiteiten binnen TTADDA worden gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, de Japanse activiteiten door het Japanse ministerie van Landbouw. 2023 is het laatste jaar van TTADDA: dan volgt een eindsymposium en wordt besloten hoe een mogelijk vervolg eruit komt te zien.