Nieuws

WUR onderzoekt of inundatie een oplossing is voor ritnaalden

Gepubliceerd op
1 juni 2023

Klein, verstopt in de bodem en o zo lastig. Ritnaalden zijn een van de meest hardnekkige bodemplagen en kunnen veel schade geven aan verschillende landbouwgewassen. Omdat er door regelgeving steeds minder bestrijdingsmiddelen ingezet mogen worden onderzoekt WUR of inundatie een alternatieve beheersmogelijkheid is voor ritnaalden.

De afgelopen weken hebben onderzoekers van WUR Open Teelten emmerproeven uitgevoerd waarbij ritnaalden onder water werden gezet. Deze bleven 2, 4, 6 en 8 weken staan onder verschillende omstandigheden, waaronder verschillende temperaturen en grondsoorten. Na iedere blootstellingsperiode werden de emmers gezeefd, de ritnaalden verzameld en in een apart bakje met een laagje grond gestopt. ‘In die bakjes kijken we of de ritnaalden de grond inkruipen en hoe lang dat dan duurt of dat ze dood zijn,’ laat Marjolein de Graaf, onderzoeker Entomologie weten. Na een week werd er een schijfje aardappel bij gelegd om te kijken of de ritnaalden weer actief schade gaven.

De resultaten van deze proef worden momenteel geanalyseerd. Als deze perspectiefvol zijn wordt gekeken of verder onderzoek naar inundatie zinvol is binnen de PPS Grondige aanpak Bodemplagen. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van nieuws omtrent ritnaalden en andere bodemplagen.