Nieuws

WUR voor vijfde keer op rij duurzaamste universiteit ter wereld

article_published_on_label
15 december 2021

Wageningen University & Research (WUR) is ook dit jaar de duurzaamste universiteit ter wereld. Dat blijkt uit de 2021 GreenMetric ranking van Universitas Indonesia (UI). Deze ranglijst vergelijkt de duurzaamheid van universiteiten: hoe gaan de wetenschappelijke instelllingen wereldwijd om met energie, klimaat, afval, transport, water, biodiversiteit en infrastructuur. Ook duurzaamheid in onderwijs en onderzoek wordt gemeten. Dit jaar werd extra gekeken naar de gevolgen van de coronapandemie voor het duurzaamheidsbeleid van universiteiten.

Het is al de vijfde keer op rij dat WUR wordt uitgeroepen tot duurzaamste universiteit ter wereld. Dit jaar haalde WUR in de GreenMetric ranking een ruime negen voor duurzaamheid (9.300 van de 10.000 punten). "Een beloning voor onze jarenlange inzet om duurzaamheid altijd mee te nemen in onze beslissingen," vertelt Erna Maters, beleidsmedewerker duurzaamheid bij WUR.

"Dit betekent echter niet dat we stil zitten. Er blijft genoeg te verbeteren op duurzaamheidsgebied, met name op de indicatoren voor infrastructuur (bouwen en groen), energie, klimaat en transport."

Rector Magnificus Arthur Mol nam de prijs virtueel in ontvangst en gaf aan heel blij te zijn met het behaalde resultaat, maar verwacht meer concurrentie: "Het wordt tijd dat een andere universiteit het stokje overneemt! We dagen andere universiteiten uit grote stappen te zetten naar een duurzamere wereld."

Internationaal netwerk

Aan de ranking van de Universitas Indonesia, die sinds 2010 bestaat, deden dit jaar 956 universiteiten uit meer dan 80 landen mee. Universiteiten vullen niet alleen de vragenlijst voor de ranking in, gedurende het jaar worden ook workshops en bijeenkomsten gehouden. Zo is een uitgebreid internationaal netwerk ontstaan. GreenMetric heeft daarbij - noodgedwongen door de coronapandemie - de switch gemaakt naar digitaal. Hierdoor kunnen veel duurzaamheidscoördinatoren ervaringen uitwisselen zonder ver te hoeven reizen.

Nederlandse universiteiten

Opvallend is dat de Nederlandse universiteiten het erg goed doen in deze ranglijst. Rijksuniversiteit Groningen behaalde dit jaar de derde plek. Ook Universiteit Leiden bereikte de top 10. Tilburg University onderscheidde zich als grootste groeier.

Sustainable Development Goals

De UI GreenMetric is vooral gericht op de ‘groene duurzaamheid’ en daardoor te koppelen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. WUR zet in op duurzaamheid in de breedste zin. Hierop staan ook veel onderwerpen gericht op de sociale aspecten, zoals vitaliteit, ethisch handelen en ketenverantwoordelijkheid bij inkoop maar ook wat betreft het samenwerken met partners.

Ook in nationale duurzaamheidsrankings behaalt WUR hoge scores. Afgelopen november bereikte WUR bij de Transparantiebenchmark de 36e plek en bleef koploper in verslaglegging over maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid bij de categorie universiteiten en kennisinstellingen. Bij de 2021 editie van SustainaBul, georganiseerd door Studenten van Morgen behaalde WUR de eerste plaats.