Nieuws

WUR vraagt aandacht voor het oogsten van meerdere producten in één werkgang tijdens de ‘radical innovation workshop’ van CNH Industrial

Gepubliceerd op
19 april 2022

Vorig kwartaal organiseerde CNH Industrial een workshop om nieuwe inzichten en ideeën te ontwikkelen voor producten die zich richten op ruwvoerproductie. Tijdens deze workshop werd vanuit de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw een presentatie verzorgd door Rommie van der Weide. Het publiek was een mix van ingenieurs, marketing/product management en klanten uit Europa en Amerika.

Bij de internationale brainstormdagen van Case New Holland Industrial werd een voordracht gegeven als aftrap om te discussiëren over wat de gewenste ontwikkelingen in de oogsttechniek zijn. De discussie ging onder andere over of meer divers telen in stroken voldoende positief resultaat oplevert om bij machine-ontwikkeling rekening mee te houden. Ook binnen CNH had men positieve ervaringen met strokenteelt ten aanzien van opbrengst. Verder was er interesse in precisietools en de achtergronden en ontwikkeling in teelten voor voeder en/of groene grondstoffen.

De gegeven presentatie kunt u online bekijken.