Nieuws

Zebravinken maken geluid bij hitte, maar niet om hun kroost te waarschuwen

article_published_on_label
23 oktober 2018

Zebravinken maken roepgeluiden bij hoge temperaturen. Dit is waarschijnlijk een neveneffect van hijgen, zo blijkt uit onderzoek van Macquarie University en Wageningen University & Research. Deze conclusie staat in contrast tot eerder onderzoek dat suggereerde dat de vogels geluid maken om embryo’s te waarschuwen voor de hitte.

Hoogleraar Marc Naguib van Wageningen University & Research deed samen met collega’s van Macquarie University in Sydney uitgebreid onderzoek naar zebravinken in de Australische outback. Daar verzamelden ze bijna 1.700 uur aan audio-opnames van vinken in het wild en in een onderzoek-setting. Hieruit concludeerden ze dat de roepgeluiden van vinken waren gekoppeld aan de extreme hitte. 

Er waren echter belangrijke verschillen met een breed gedeeld onderzoek dat in 2016 werd gepubliceerd in Science. Daarin werd gesuggereerd dat zebravinken geluid maken om hun embryo’s te waarschuwen voor de hitte. Uit het onderzoek van Naguib en collega’s blijkt dat ze vaker roepen als het heet is, en dus niet alleen tijdens het einde van de broedperiode. Waarschijnlijk zijn de roepgeluiden eerder een neveneffect van het hijgen waarmee de vinken zichzelf willen afkoelen. Het is mogelijk dat embryo’s daar informatie uit halen, maar het lijkt er niet op dat het geluid speciaal met dat doel geëvolueerd is.

De studie onderstreept het belang van metingen in het wild. Daarnaast is het interessant om te zien hoe vogels zich aanpassen aan extreme hitte, zeker met het oog op de opwarming van de Aarde. Maar eerder gemaakte claims over geluiden om embryo’s te waarschuwen voor de hitte kunnen voorlopig dus de ijskast in.