Nieuws

Zo leren melkveehouders of zuivelproducenten te verduurzamen

Published on
22 december 2023

Stikstof, de kwaliteit van water en het terugdringen van broeikasgassen. Een greep uit de uitdagingen waar melkveehouders, de hele keten die erachter zit én regelgevende instanties mee te maken hebben. Het verkleinen van de ecologische voetafdruk in de komende jaren vraagt om aanpassingen van de hele industrie. Sommige bedrijven lukt het al heel goed, terwijl anderen er zichtbaar mee worstelen. Gelukkig kun je verduurzamen leren, aan de hand van bewezen voorbeelden.

Wageningen Academy, onderdeel van Wageningen University & Research, gaat in het nieuwe programma Net Zero Dairy in op een groot aantal aspecten van verduurzaming.

Zo krijgen deelnemers een vrachtlading vol kennis op een aantrekkelijke manier voorgeschoteld én krijgen ze inzicht in de manier waarop bedrijven zich succesvol verduurzamen.

Tenslotte hebben deelnemers aan het eind een aantal oplossingsrichtingen waarmee ze concreet aan de slag kunnen binnen hun eigen organisatie.

Kennis is koning

Zonder kennis is het lastig verduurzamen als melkveehouder, zuivelproducent, financier of beleidsmaker. Dus gaat het programma Net Zero Dairy van start met kennisoverdracht, aangepast op het niveau van de deelnemers.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het al enige tijd geleden is dat een melkveehouder in een koeienstal is geweest. Of dat duurzaamheidsthema's als begrip wel bekend zijn, maar niet in de praktijk. Aan de hand van eerder opgedane ervaring wordt gekeken welk informatie nodig is om een gelijk speelveld te creëren als het gaat om kennis.

De beste voorbeelden

Als iedereen ongeveer hetzelfde kennisniveau heeft, is het tijd om samen inspirerende voorbeelden te ontdekken. Hoe gaat een zuivelproducent van wereldniveau om met verduurzaming?

En hoe kan het dat een kleine speler sommige grote bedrijven weet te overtreffen? Is er slim om te gaan met de inkoop van grondstoffen, of kun je door een andere manier van kijken al winst boeken? Met hulp van voorbeelden doen deelnemers inzicht op in oplossingen die werken.

Oplossingsrichtingen waar je wat aan hebt

Inzicht en oplossingsrichtingen zijn leuk, maar uiteindelijk moet het wel wat opleveren voor je eigen organisatie. Dus hoe ga je als duurzaamheidsmanager, adviseur, of juist als melkveehouder, samen met je docenten aan de slag met oplossingen voor je eigen situatie. Bijvoorbeeld een efficiënte melkverwerking, circulair en duurzaam veevoer of innoveren in mestbeheer.

Een oplossing werkt in een groot bedrijf, maar wat betekent dit voor een (kleine) melkveehouder? Samen met je docent en deelnemers kijk je naar een werkbare oplossingsvorm voor jouw eigen uitdaging rondom verduurzaming.

Meer weten? Bekijk dan de cursuspagina via deze link.