Nieuws

Zoek naar de optimale mix van verschillende duurzaamheidsstrategieën

Gepubliceerd op
12 mei 2020

Hoe maken we voedselsystemen – van de grond tot de mond – duurzamer? Dat is de centrale vraag in de landbouw van vandaag. Om te komen tot een duurzaam voedselsysteem worden allerlei verschillende strategieën ingezet. In haar proefschrift ‘Naar een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen in voedselsystemen; een verkenning van circulaire principes en strategieën’ verkent Heleen van Kernebeek de gecombineerde effecten van verschillende duurzaamheidstrategieën. Met een optimale combinatie van technische en consumptiestrategieën kunnen we hulpbronnen veel efficiënter gebruiken, concludeert ze.

Natuurlijke hulpbronnen, zoals land, fosfaatgesteente en fossiele energie, zijn schaars. Toch worden deze hulpbronnen inefficiënt gebruikt in het voedselsysteem. Verspilling van hulpbronnen heeft grote gevolgen voor de leefomgeving, zoals emissies en achteruitgang van bodems en biodiversiteit. Verschillende duurzaamheidsstrategieën worden ingezet om deze verspilling tegen te gaan. Denk aan voorkomen en recyclen van afval, terugwinnen van afval als bio-energie en voeren van publiekscampagnes voor duurzame voedselkeuzes.

Heleen van Kernebeek promoveert bij de leerstoelgroepen Animal Production Systems en Plant Production Systems. In haar proefschrift heeft ze gekeken wat de gecombineerde effecten van verschillende duurzaamheidsstrategieën zijn op de efficiëntie van het voedselsysteem. De strategieën werken immers op elkaar in, dus moeten ze in samenhang worden bekeken. Zo vermindert afvalpreventie het landgebruik, maar vermindert het ook het potentieel om energie uit biomassa terug te winnen en zo het gebruik van fossiele energie te verminderen.

Van Kernebeek heeft onder meer vanuit een geïntegreerde voedselsysteembenadering gekeken naar de rol die landbouwdieren kunnen spelen in een voedselsysteem dat efficiënt met hulpbronnen omgaat. Wat is bij verschillende circulaire paradigma’s en doelen het optimale consumptieniveau van dierlijke eiwitten? Ze concludeert dat een geïntegreerde en gecombineerde voedselsysteembenadering nodig is om een groeiende wereldbevolking te voorzien van veilig en gezond voedsel binnen de grenzen van de aarde. Met een optimale combinatie van technische en consumptiestrategieën kan de efficiëntie van het hulpbronnengebruik - vooral voor fosfor – nog aanzienlijk worden verhoogd.