Nieuws

Zuid Afrika: land van onbegrensde tuinbouwmogelijkheden

Gepubliceerd op
18 april 2018

Binnen het FDOV programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw onder leiding van Holland Horti International en in samenwerking met TNO en BoP Innovation Center in het project SMART Horticulture onderzocht op welke manier telers duurzamer in kassen kunnen produceren in Zuid Afrika.

Wageningen University & Research Glastuinbouw legde de nadruk in het onderzoek op de mogelijkheden om water te besparen en om een beter klimaat in de kas te krijgen om zo meer productie te realiseren. TNO onderzocht de mogelijke verbeteringen na de oogst. Het was snel duidelijk dat het principe van de adaptieve kas in dit land van toepassing is: veel verschillende klimaatzones van koel en droog naar heet en vochtig, dus een aangepaste kas per regio. Water is in het zuidwesten bij Kaapstad een enorm probleem met slechts 100 mm regen per jaar. Hier is regenwateropvang problematisch, maar in andere regio’s met voldoende neerslag wordt regenwater niet opgevangen omdat water uit de stuwdam goedkoop is, maar veel slechter van kwaliteit: water uit de stuwmeren is vaak geïnfecteerd met aaltjes. Veel bedrijven telen op substraat in een open systeem, recirculeren komt slechts beperkt voor.  In verschillende regio’s trainde Wageningen University & Research Glastuinbouw telers en voorlichters om duidelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om water te reinigen en te hergebruiken.

Wat betreft klimaat is het in de ene regio noodzakelijk te koelen en in een andere te verwarmen. Verwarmen met kolen wordt veel gedaan terwijl zonne-energie nog weinig wordt toegepast. Natuurlijke ventilatie van een kas bleek veel energie te besparen ten opzichte van een mechanische gekoelde kas in het noorden van Zuid-Afrika in het High-Tech segment, een beetje extra verwarming kon de productie met ca. 40% laten toenemen in de winterperiode. In het Mid-Tech segment is het vooral zoeken naar goedkope toepassingsmogelijkheden die zich snel terugverdienen zoals een kas met betere ventilatie.

Het project wordt nu afgerond, het heeft duidelijk gemaakt dat het bij de telers onvoldoende bekend is welke mogelijkheden er zijn om productiever en duurzamer te telen. Er zijn nog veel mogelijkheden voor de Zuid-Afrikaanse teler.