Banen na de opleiding Dierwetenschappen

Nu je weet wat de opleiding inhoudt, wil je natuurlijk ook weten wat voor werk je na deze opleiding kunt gaan doen. Je kan ervoor kiezen om na de 3-jarige bachelor Dierwetenschappen al te gaan werken. Dit gebeurt echter weinig, omdat werknemers in deze sector vaak op zoek zijn naar iemand die een universitaire master heeft afgerond. Een master opleiding is daarom het meest logische vervolg van deze bachelor.

Arbeidsmarkt

Na het afronden van de MSc Animal Sciences, vinden Dierwetenschappers vooral werk in het bedrijfsleven, bij onderzoeksinstellingen, de overheid of non-profit organisaties. Eén op de vijf afgestudeerden werkt in het bedrijfsleven in een technische, commerciële of leidinggevende functie. Tevens zijn er veel onderzoeksbanen bij bijvoorbeeld universiteiten of onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. Bij overheden (provincies, landelijk, Europese Unie) werken Dierwetenschappers om bijvoorbeeld wetgeving te ontwikkelen op het gebied van dierenwelzijn en milieubescherming. Een klein deel van de dierwetenschappers werkt (een tijd) in het buitenland, in het kader van ontwikkelingssamenwerking, als onderzoeker of vanuit het bedrijfsleven.

Afhankelijk van je specialisatie kun je werk vinden als bijvoorbeeld onderzoeker, gedragsdeskundige, diervoederspecialist, adviseur bij een bank, geneticus, accountmanager, beleidsmedewerker of docent. Onderaan deze pagina staan een aantal voorbeelden van banen van afgestudeerde Dierwetenschappers.

Werken in het onderwijs

Mocht je kort na de start van de BSc Dierwetenschappen ontdekken dat je hart bij lesgeven ligt, dan heb je de mogelijkheid om een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor biologie te halen. Met deze bevoegdheid kun je in alle leerjaren van vmbo-tl en in de onderbouw van havo en vwo lesgeven in het vak biologie. Om dit te bereiken, volg je tijdens je bachelor een “vrij BSc programma” waarin alle vereiste biologievakken zijn opgenomen. In het derde jaar volg je dan de minor Education. Als je later (bijv. in je 2e jaar van je bachelor) bedenkt dat een tweedegraads bevoegdheid biologie wel aantrekkelijk is, dan kun je deze ook halen met in je derde jaar de minor Education en daarna nog een half jaar extra aan biologievakken.

Je kunt ook een traject volgen dat leidt tot de mogelijkheid om op een ‘groen mbo’ (praktijkgericht) les te geven in de dier-vakken. Dan volg je de BSc Dierwetenschappen met in het derde jaar de minor Education. Als je tijdens die minor op een mbo-school stage loopt, dan kun je naast je BSc diploma een certificaat behalen voor een docentschap op het groene mbo.

Wil je je oriënteren op het onderwijs, maak dan een afspraak met studieadviseur Egbert Kanis (Egbert.Kanis@wur.nl) en kijk ook eens op de website van Educatie- en Competentiestudies van Wageningen University voor informatie over het oriëntatieprogramma en de minor Education.

Website Educatie- en Competentiestudies