Werken in het onderwijs met Dierwetenschappen

Mocht je kort na de start van de BSc Dierwetenschappen ontdekken dat je hart bij lesgeven ligt, dan heb je de mogelijkheid om een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor biologie te halen.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid

Met deze bevoegdheid kun je in alle leerjaren van vmbo-tl en in de onderbouw van havo en vwo lesgeven in het vak biologie. Om dit te bereiken, volg je tijdens je bachelor een “vrij BSc programma” waarin alle vereiste biologievakken zijn opgenomen. In het derde jaar volg je dan de minor Education. Als je later (bijv. in je 2e jaar van je bachelor) bedenkt dat een tweedegraads bevoegdheid biologie wel aantrekkelijk is, dan kun je deze ook halen met in je derde jaar de minor Education en daarna nog een half jaar extra aan biologievakken.

Je kunt ook een traject volgen dat leidt tot de mogelijkheid om op een ‘groen mbo’ (praktijkgericht) les te geven in de dier-vakken. Dan volg je de BSc Dierwetenschappen met in het derde jaar de minor Education. Als je tijdens die minor op een mbo-school stage loopt, dan kun je naast je BSc diploma een certificaat behalen voor een docentschap op het groene mbo.

Wil je je oriënteren op het onderwijs, maak dan een afspraak met studieadviseur Egbert Kanis (Egbert.Kanis@wur.nl) en kijk ook eens op de website van Educatie- en Competentiestudies van Wageningen University voor informatie over het oriëntatieprogramma en de minor Education.

Website Educatie- en Competentiestudies


Terug naar Dierwetenschappen