Landbouw Gras Grondstof

Productverwerking: Van gras naar grondstof

Nieuwe technieken zorgen ervoor dat de landbouw een leverancier van hoogwaardige grondstoffen kan worden.

Een voorbeeld is het Grassa project, wat een machine heeft ontwikkeld die met behulp van bioraffinage gras kan scheiden in hoogwaardig eiwit en vezels. Een product als gras wordt op deze manier veel efficiënter benut!

Kijk voor meer informatie op www.grassa.nl.     

Voorbeelden van relevante vakken:

Regeltechniek

Welke regelstrategie zorgt voor optimale capaciteit van de machine en een goede productkwaliteit?  

Proceskunde

Wat zijn de stappen die het gras moet doorlopen om omgezet te worden in de gewenste producten?

Programmeren in Python

Schrijf een computerprogramma voor automatische aansturing van de machine.

Besliskunde

Welke mix van producten kun je het beste uit het gras raffineren om de hoogst mogelijke opbrengst te krijgen?

Terug naar BSc Agrotechnologie