Veehouderij Kwatrijn Melkveestal Toekomst

Veehouderij: Het Kwatrijn als de melkveestal van de toekomst

Het Kwatrijn is een innovatieve melkveestal met veel ruimte, een hoog dierenwelzijn en een design wat goed in het landschap past. Het Kwatrijn maakt het mogelijk efficiënt melk te produceren, maar ook te voldoen aan de steeds hogere eisen die onze maatschappij stelt.

De uitdaging voor een agrotechnoloog is het afstemmen van al deze eisen en ontwikkelingen op elkaar tot een werkende oplossing.

Voorbeelden van relevante vakken:

Methodisch ontwerpen

Welk ontwerp zorgt voor optimaal dierenwelzijn in de stal maar zorgt er ook voor dat de boer voldoende inkomen heeft?

Engineering problem solving

Berekenen van de benodigde opslagcapaciteit van ruwvoer volgens een gestructureerde engineering methode.

Inleiding bedrijfseconomie, management & marketing

Opzetten van een bedrijfsplan voor de afzet van lokaal en duurzaam geproduceerde boerenzuivel.

Agrotechnologie en maatschappij

Melkveehouderij in maatschappelijk perspectief: Hoe gaan we op een goede manier om met de publieke opinie over bijvoorbeeld weidegang?

Terug naar BSc Agrotechnologie