Beleid, bestuur en overheid

Beroepen die passen binnen beleid, bestuur en overheid richten zich op het ontwikkelen en uitvoeren van overheids- en ander beleid, zowel nationaal als internationaal. Beleid betreft een grote diversiteit aan onderwerpen, zoals milieu, plattelandsontwikkeling, klimaat en ruimtelijke ordening. Je werkt ten dienste van het maatschappelijk belang. Je werkt bij de overheid, bijvoorbeeld bij een ministerie of een gemeente. Maar beleidsmedewerkers vind je ook bij ziekenhuizen, onderzoeksinstituten, beroepsverenigingen en vakbonden.

Als beleidsmedewerker heb je als taak om je werkgever of organisatie te adviseren. Je schrijft nota's, vergadert veel, moet consensus bereiken over bepaalde beleidskwesties en absoluut kennis van zaken hebben. Maar je moet ook over een bestuurlijke antenne beschikken. De beleidsmedewerker moet immers kunnen inschatten hoe een bepaald voorstel zal vallen.

In tegenstelling tot de vooroordelen over ambtenaren, is de werkdruk bij de overheid vaak hoog en veranderingen gaan vaak snel. De trend is dat er steeds meer bedrijfsmatig wordt gewerkt en je wordt als medewerker afgerekend op je resultaten.

Een aantal relevante taken

  • Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het beleidsterrein
  • Problemen analyseren, plannen schrijven ter verbetering en draagvlak creĆ«ren bij management en het politiek bestuur
  • Zorg dragen voor uitvoering en advisering aan anderen over de toepassing van het beleid
  • Evalueren monitoren van resultaten van het beleid

Voorbeeld functies

  • beleidsmedewerker
  • toezichthouder
  • beleidsadviseur
  • projectleider van een bepaald beleids- of beheerprogramma, bijvoorbeeld verdelen van radio frequenties door het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).