Specialisatie 'Development and Adaptation'

Bij deze specialisatie richt je je op organismen. Je leert hoe een cel zicht ontwikkelt tot een complete plant of een compleet dier. Je onderzoekt hoe dieren en planten in elkaar zitten en hoe ze functioneren. Verder ontdek je hoe organismen zich in de loop van de tijd hebben aangepast aan hun omgeving. Je doet praktische vaardigheden op in het lab, zowel op het gebied van DNA-analyse als door het ontleden en onderzoeken van planten en dieren.

Bekijk hier welke vakken bij deze specialisatie horen. Klik op de vakcodes om meer te lezen over de inhoud van de vakken.

Met deze vragen kan je je tijdens deze specialisatie bijvoorbeeld bezig houden:

  • Wat is de relaties tussen de bouw van spieren en botten en hun functie?
  • Hoe passen planten zich aan aan droogte of kou?
  • Welke processen zorgen voor de ontwikkeling van eicel via embryo tot volwassen dier?
  • Welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van nieuwe vissoorten?