Specialisatie 'Ecology'

Ecologie gaat over systemen waarin dieren, planten, micro-organismen en de omgeving elkaar beïnvloeden. Je probeert om zo’n complex netwerk in kaart te brengen en te begrijpen. Je leert met modellen te werken, zodat je complexe systemen eenvoudiger kan beschrijven en voorspellingen kan doen. Ook veldwerk is een belangrijk onderdeel van de specialisatie ecology. Verder leer je hoe moleculaire technieken kan inzetten voor ecologisch onderzoek.

Bekijk hier welke vakken bij deze specialisatie horen. Klik op de vakcodes om meer te lezen over de inhoud van de vakken.

Met deze vragen kan je je tijdens deze specialisatie bijvoorbeeld bezig houden:

  • Wat is het effect zijn van de kokkelvisserij in de Waddenzee op de sterfte van eidereenden?
  • Hoe be├»nvloedt het gedrag van grote grazers de vegetatie in de Oostvaardersplassen?
  • Hoe kan je predatoren inzetten om voedselgewassen te beschermen tegen herbivoren?
  • Wat is de impact van klimaatverandering op tropische regenwouden?
  • Wat voor effect heeft verstedelijking op natuurlijke ecosystemen?