Voorbeeld Marine Biotechnologie: AlgaePARC

Dat de fossiele brandstoffen een keer opraken is onvermijdelijk. We weten niet precies voor hoe lang we nog brandstof hebben, maar over 50 jaar zal het toch wel een keer op zijn volgens veel onderzoekers. Dan hebben we alle energie die in de grond opgeslagen ligt opgebruikt en zullen andere, alternatieve vormen van energie aangeboord moeten worden.

Natuurlijke energiebronnen

Er wordt al gebruik gemaakt van wind-, water- en zonne-energie. Bij deze vormen van energie is het onzeker hoeveel je per dag kunt produceren, omdat je afhankelijk bent van het klimaat. Het kan maar zo gebeuren dat de wind een dagje blijft liggen, of dat de zon minder fel schijnt.

Biobrandstof

Een andere vorm van alternatieve brandstof is biobrandstof. Hiermee worden brandstoffen bedoeld die, zoals de naam al zegt, uit biomassa gemaakt worden. Biomassa kan echt van alles zijn, van hout en plantenresten tot dierlijk vet en opgedroogde uitwerpselen. Biomassa is dus eigenlijk een verzamelterm voor het drooggewicht van dierlijke of plantaardige materiaal.

Brandstof uit algen

Van al die verschillende soorten biobrandstof zijn er een paar favoriet om op grote schaal gebruikt te gaan worden. Reden hiervoor is het gemak waarmee de brandstof gewonnen kan worden of, en dat is eigenlijk altijd de doorslaggevende factor, omdat er geld mee verdiend kan worden. Neem bijvoorbeeld algen. De biomassa van algen kan omgezet worden in biobrandstoffen. Althans, dat is wat onderzoekers in het laboratorium hebben aangetoond. In de gecontroleerde omgeving van het lab is het opwekken van biobrandstoffen vanuit algen mogelijk, maar of dit ook op grote schaal en in de buitenlucht financieel aantrekkelijk kan zijn is nog de vraag.

Mogelijke multifunctionaliteit van algen

Omdat algen een potentiële grote producent van biobrandstoffen zijn, moet er meer onderzoek gedaan worden naar algen. Naast gebruik voor het produceren van biobrandstoffen kunnen algen ook dienen als een basisbestanddeel van chemische producten (zoals bijvoorbeeld verf) en voedsel. Om dit alles te onderzoeken is in Wageningen het AlgaePARC gebouwd. Dit is een onderzoekscentrum waar het gat tussen fundamenteel onderzoek en grootschalige algenproductie gedicht moet worden. Doordat het testen met grotere opstellingen en bassins voor algenkweek mogelijk gemaakt wordt, kan vastgesteld worden of algen kunnen dienen als vervanging van fossiele brandstoffen. Maar ook of ze gekweekt kunnen worden voor hun eiwitten, die mogelijk als voedsel voor mensen en als voer voor dieren gebruikt kunnen worden en zelfs of ze geschikt zijn om te gebruiken voor de chemische industrie. ‘Met AlgaePARC kunnen we de sprong maken van laboratoriumonderzoek naar toepassing. Wij willen laten zien dat de beloftes waargemaakt kunnen worden!’ aldus René Wijffels, hoogleraar Bioprocestechnologie van Wageningen University.