Derde jaar van de bachelor Biotechnologie

In dit jaar volg je geen verplichte cursorische vakken meer, je mag nu zelf kiezen: vrije keuze vakken (VK) of minor en een eigen onderwerp voor de BSc thesis.

Vrije keuze vakken

Vrije keuze vakken of minor vakken hoeven helemaal geen verbinding te hebben met de opleiding biotechnologie. Dat mag natuurlijk wel, maar het is in ieder geval een leuke mogelijkheid om je opleiding en je kennis te verbreden met vakken die in eerste instantie niets of weinig met het vakgebied biotechnologie te maken hebben. De helft van het derde jaar heb je tijd voor deze keuze ruimte. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om dit half jaar bij een andere (buitenlandse) universiteit te studeren. Op zich staan alle vakken van Wageningen University open als keuze vakken. Onze studieadviseurs helpen je graag vakken te vinden die ook goed aansluiten op de voorkennis.

BSc thesis

Naast het volgen van vakken, ben je ook bezig met het afronden van je BSc door een BSc thesis te doen. Een thesis is een klein onderzoek dat je zelfstandig moet uitvoeren en rapporteren. Het onderwerp van de thesis mag je binnen het aanbod van alle biotechnologische leerstoelen van WU zelf kiezen. Je kunt bijvoorbeeld een praktisch onderzoek doen. De gang van zaken tijdens het onderzoek, de resultaten en de conclusies worden dan samengevat in een verslag.

Afstuderen

Nadat je dit alles hebt afgerond, is er een buluitreiking, waarin je wordt benoemd tot Bachelor of Science (BSc). Met deze titel zou je kunnen beslissen om te gaan werken (je hebt immers een diploma op zak), maar het is vooral je entreekaartje voor een Master of Science (MSc). De meeste studenten volgen hun MSc aan Wageningen Universiteit, maar je zou er ook voor kunnen kiezen om een MSc-opleiding aan een andere universiteit in Nederland of in het buitenland te gaan volgen. Na een afgeronde MSc krijg je naast de titel 'Master of Science' in Nederland ook de ir-titel.