Specialisatie Beleid en Maatschappij

Bij de specialisatie Beleid en Maatschappij verdiep je je verder in bos- en natuurbeleid en maatschappelijke aspecten van bos- en natuurbeheer.

Relatie mens en natuur

Hier komt duidelijk de relatie tussen mens en natuur naar voren. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het beeld dat de mens heeft van natuur en de doelstellingen die de maatschappij heeft ten aanzien van de natuur bepalen het beleid en beheer voor bos en natuur in de toekomst.

Een aantal kernonderwerpen die aan bod komen in deze specialisatie :

  • Sociale en culturele aspecten
  • Beleidsplanning
  • Administratieve en juridische zaken
  • Financiële en economische aspecten
  • Communicatie met bevolking en experts

Verplichte vakken

In onderstaand overzicht staan de vakken die je verplicht moet volgen als je de specialisatie 'Beleid en Maatschappij' kiest. Deze vakken volg je in je 2e jaar. Totaal bestaat dit specifieke deel van de specialisatie uit 30 credits (ECTS), dat is een half jaar.

De eerste vier vakken zijn verplicht, van de andere twee vakken moet je er nog minimaal 1 kiezen (beperkte keuze).

  • Public Administration and Environmental Law
  • Environmental Economics and Policy
  • Governance for Forest Nature and Biodiversity
  • Environmental Communication and Responsible Innovation (beperkte keuze)
  • International Policies and Institutions (beperkte keuze)