Alumniverhaal

Alumni Lenna van Kollenburg-Vemminx – Regiobeheerder Waterschap de Dommel

Het begeleiden van groepsprocessen, risico-communicatie en strategische communicatie zijn vakken van de studie die regelmatig terugkomen in mijn werk.

Kun je iets vertellen over je studie en wat je daarna deed?

Tijdens mijn studie koos ik zowel in mijn bachelor als master het onderwerp “Landbouw” als life science domein. Een paar maanden voordat ik afstudeerde had ik al een baan bij Waterschap De Dommel als projectmedewerker. Vervolgens groeide ik door naar de functie van Regiobeheerder. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het stroomgebied; ‘s winters niet te veel water en in de zomer water langer vasthouden. Dit is belangrijk voor zowel landbouw als natuur. Bij Waterschap De Dommel zijn we volledig afhankelijk van regenwater. Wanneer er geen regen valt, zal uiteindelijk alles verdrogen. Gekeken naar de klimaatsverandering hebben we steeds meer te maken met extremen; langere periodes van droogte gecombineerd met hevige regenbuien. Vroeger was het watersysteem erop ingericht om het water zo snel mogelijk naar de zee te brengen. Nu kijken we hoe we water langer kunnen vasthouden, maar hiervoor hebben we ruimte nodig. Als waterschap hebben we alleen de sloten in eigendom. De percelen eromheen zijn van agrariërs, inwoners, terrein beherende organisaties, gemeentes etc. Pas wanneer iedereen meedoet, kunnen we veranderingen aanbrengen. En daar begint mijn functie; ik ga het veld in en het gesprek aan om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Het goede gesprek hierover voeren is ontzettend interessant, maar ook lastig. Het hoofddoel is vaak hetzelfde, maar de wens om dit doel te bereiken ligt weleens uit elkaar. Het begeleiden van groepsprocessen, risico-communicatie en strategische communicatie zijn vakken van de studie die regelmatig terugkomen in mijn werk. Ik ben erg blij dat ik deze studie koos. Na afronding ligt de wereld aan je voeten!

Terug naar Na je studie