Studieprogramma - BSc Communicatie en Life Sciences

Communicatie met inhoud. Daar sta je voor als Wageningse communicatiewetenschapper. Je bent een denker én een doener. Eentje die op thema’s als voeding, groene ruimte, water en gezondheid bruggen slaat tussen de samenleving en wetenschap. Of tussen overheid en burgers. Als het je leuk lijkt om als professional de regie te voeren op de communicatie tussen alle partijen, is de opleiding Communicatie en Life Sciences zeker iets voor jou!

Jaar 1

Het eerste jaar is inleidend. Je begint met communicatievakken en basisvakken over sociologie, sociale psychologie en onderzoeksmethodologie. Hiermee leg je een goede basis om verderop in je studie maatschappelijke problemen goed te analyseren. Aan het einde van het eerste jaar kun je in het vak analyse van een probleemsituatie je kennis over communicatie die je tot dan toe hebt geleerd, toepassen op een life science domein.

Jaar 2

In het tweede jaar komen naast verdiepende vakken over communicatie, ook disciplines als bestuurskunde, filosofie en beleidswetenschappen aan bod. Daarnaast is er volop ruimte om je eigen vakken te kiezen. In het tweede jaar kun je je al specialiseren, waarbij je vakken volgt op het gebied van voeding, duurzaamheid, klimaatverandering, natuurbeheer, verstedelijking of gezondheid.

Jaar 3

Het derde jaar geeft de verdere verdieping in de communicatiewetenschap. Je volgt vakken als risicocommunicatie, communicatie en beleidsvorming en onderzoek voor effectieve communicatie. Ook in het derde jaar kun je vakken volgen binnen de life science domeinen. Ook kun je vakken volgen aan een andere universiteit of in het buitenland. Je sluit het derde jaar -en daarmee je Bachelor- af met een thesis, waarbij je de combinatie van communicatie en life science toepast op een klein onderzoek.

Onderwijsvormen

Periodes

Het studiejaar in Wageningen is opgedeeld in 6 periodes. Periodes 1, 2, 5 en 6 duren acht weken. Meestal volg je één vak in de ochtend en één vak in de middag voor een periode van 6 weken. Hierna is er één week studieweek en daarna is er in de achtste week een tentamenweek. In de periodes 3 en 4 volg je meestal één vak van vier weken, in deze vier weken volg je colleges en heb je een tentamen.

Werkvormen

Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, zelfstudie en onderwijs in kleine werkgroepen.

Hoorcollege

Tijdens een hoorcollege volg je met een collegezaal vol medestudenten de uitleg van een docent. De docent vertelt over de leerstof, leidt je door de moeilijke delen van het boek, geeft voorbeelden en stof tot nadenken.

Zelfstudie

Voor zelfstudie wordt in het rooster tijd vrijgemaakt, maar je mag het helemaal zelf inplannen. Overal op de universiteit zijn studieruimten beschikbaar, maar je kunt natuurlijk ook thuis studeren.

Groepswerk

Tijdens groepswerk werk je met een kleine groep medestudenten onder begeleiding van een docent aan een probleem of casus.

Engels

In het eerste studiejaar zijn alle colleges in het Nederlands, maar lees je ook al een deel van de lesstof in het Engels. In het tweede jaar zijn er zowel colleges in het Engels als in het Nederlands en in het derde jaar zijn alle colleges in het Engels.