Alumniverhaal

Daan Martens - Beleidsmedewerker Ministerie EZK

Daan Martens volgde de bachelor Economie en Beleid (BEB) in Wageningen en ging daarna verder met de economie-specialisatie van de master Management, Economics and Consumer Studies. Tijdens zijn studie studeerde Daan een half jaar aan de Technische Universiteit van München en liep hij stage in de Tweede Kamer. Hij is een beleidsmedewerker bij de directie Mededinging en Consumenten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het werk dat ik doe verandert heel snel. Op dit moment zijn we heel druk met de mogelijke gevolgen van de Brexit, maar over een jaar staan er ongetwijfeld weer heel andere zaken op de agenda.

Hoe zien je dagelijkse werkzaamheden er uit?

Als beleidsmedewerker adviseer je de minister of staatssecretaris over zijn of haar beleid en zorg je ervoor dat dit beleid ook uitgevoerd wordt. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit het schrijven van adviezen en in mijn geval onderhandelen namens Nederland over nieuwe Europese wetgeving in Brussel. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het vinden van draagvlak voor beleid, zowel binnen de overheid maar zeker ook bij organisaties die belangen behartigen. Dit betekent dat ik heel wat uurtjes in vergaderzalen en koffiecorners doorbreng en onderweg ben naar bijeenkomsten in het land.

Welke rol heeft de bachelor Economie en Beleid gespeeld in waar je nu staat?

Ik heb een hele leuke studietijd gehad in Wageningen. Het persoonlijke contact met docenten en de ruimte voor discussie heb ik altijd erg gewaardeerd. Eén van de lessen in BEB die mij het meest bij bleef is dat je problemen niet vanuit één discipline kunt oplossen. Ik werk nu veel samen met juristen, maar er zijn zelden dossiers die je alleen met juridische, economische of bestuurskundige kennis kunt oplossen. Ook leerde ik hoe je complexe problemen helder op papier kunt zetten. Dit is een belangrijke vaardigheid voor een beleidsmedewerker.

Welke rol hebben andere activiteiten rondom je studie gespeeld?

Zeker in het begin van mijn periode in Wageningen vond ik alleen maar studeren best wel een uitdaging. Ik deed toen veel dingen naast mijn studie. In mijn derde jaar zat ik in het bestuur van studievereniging Mercurius. Ik leerde in dit jaar veel over het werken in een team, samen beslissingen nemen en verantwoordelijkheid dragen. Tijdens mijn stage bij een Tweede Kamerfractie zag ik van dichtbij hoe de Nederlandse politiek werkt.  Een heel leuke en leerzame ervaring waar ik nu nog dagelijks in mijn werk van profiteer.

Hoe kijk je aan tegen de toekomst?

Het werk dat ik doe verandert heel snel. Op dit moment zijn we heel druk met de mogelijke gevolgen van de Brexit, maar over een jaar staan er ongetwijfeld weer heel andere zaken op de agenda. Dat maakt voor mij dit werk heel leuk en zie ik nog genoeg uitdagingen voor de nabije toekomst.

Terug naar Na je studie