Alumniverhaal

Alumna Marije Broekhuijsen - WASH specialist UNICEF

Marije Broekhuijsen deed de bachelor en master International Development Studies in Wageningen.

Iedere dag motiveert het me te zien hoe mijn werk levens verbetert – of het nu een persoon, een dorp, een provincie of een land betreft – en onze wereld maakt tot de mooiere plek die iedereen verdient.

Sinds haar afstuderen in 2007 begon ze aan wat we inmiddels wel een voorbeeldige carrière  in ontwikkelingssamenwerking mogen noemen. In de loop van haar werkende leven in het buitenland – via Mexico, de Filipijnen, Ethiopië, Zuid Sudan en Jemen, naar waar ze nu verblijft, in India – verschoof haar focus van disaster risk reduction en climate change naar water and sanitation, hoewel ze benadrukt dat de onderwerpen elkaar overlappen.

Leven op de WUR

Marije: “Op Wageningen University wordt het voornamelijk theoretische onderwijs verrijkt door de kruisbestuiving met veldervaring van docenten en internationale studenten. Hun vaak ruime praktijkervaring plaatst deze theoretische kennis direct in een realistisch perspectief.”

Vastberaden om bij te dragen, zelfs al voor haar afstuderen, doorliep ze gelijktijdig twee stages bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een kleine NGO in India, deed scriptieonderzoek bij Friends of the Earth in Ghana, en was voorzitter van de NSAC, de Nederlandse studenten Alpen Club (klimvereniging, red). Vlak na haar afstuderen deed ze naast haar baan vrijwilligerswerk voor een campagne klimaatverandering bij Milieudefensie, Friends of the Earth Netherlands. Haar studie in combinatie met deze extra-curriculaire ervaring vormden de stevige basis waarmee ze nog altijd nieuwe projecten aanvliegt.

Praktijkervaring

Marije in India 2003.JPG

Marije: “Hoe correct we een theorie ook toepassen, om de essentie van de realiteit te kunnen bevatten, moet je de wereld in levende lijven ervaren.” Alleen dan kun je de complexiteit van de diverse spelers in het veld inschatten en – daarmee samenhangend – de rol die weggelegd is voor een willekeurige NGO in het ondersteunen van dat speelveld. Telkens vraag je je af welke impact je handelen heeft: los je door een bepaalde groep of project te steunen een probleem op of wakker je onbedoeld juist een conflict of verdeeldheid aan?

WASH – Inspirerend India

Marije in latrine pit 460x335.jpg

Momenteel werkt en woont Marije in India, waar ze deel uitmaakt van het UNICEF WASH programma. WASH, een afkorting voor Water, Sanitation and Hygiene, heeft als doel zo veel mogelijk mensen toegang te geven tot veilig drinkwater en werkende toiletten.

Hoe mooi het graven van een individuele waterpomp ook is, wanneer je je inzet opschaalt en de bestaande overheidssystemen versterkt, beïnvloed je beleid. Daarmee bereik je veel meer mensen. Dat is de reden waarom India juist nu zo een inspirerende plek is.
Marije on stage in India.JPG

De onderzoekresultaten van UNICEF hebben bijgedragen aan Prime Minister Modi’s ambitie om iedere familie van een toilet te voorzien. "Hij reserveerde het benodigde budget voor de komende 5 jaar. En een vervolgprogramma, het 'government flagship programme' – dat binnen 5 jaar ieder huishouden moet voorzien van stromend water – is mee gebudgetteerd!" De twee programma's samen brengen een duizelingwekkende 730 miljoen mensen van een gedeelde dorpspomp naar het doortrekken van hun eigen toilet en naderhand handen kunnen wassen. De gevolgen zijn nauwelijks te overschatten.

Corona

Het zal niet als een verrassing komen dat de Covid-19 pandemie voor India een enorm probleem is.
Marije: "De lokale overheden doen hun uiterste best de gevolgen tot een minimum te beperken, o.a. door het reizen tot een minimum te beperken. De grootste zorg zijn de arbeidsmigranten: blijven ze op hun plek of reizen ze terug naar hun geboortedorpen? Welke sanitaire voorzieningen beschikken ze onderweg over, als die er überhaupt zijn? Zijn ze geregistreerd of vallen ze door de mazen van het net?"
Marije levert haar aandeel door het opstellen van richtlijnen, te voorzien in water en zeep en het organiseren van trainingen over de noodzaak van hygiëne en afstand houden.

Laten we hopen dat wij, de wereldbevolking, er aan de andere kant van deze crisis uitkomen met meer begrip en compassie voor elkaar. Niet alleen met betrekking tot corona, maar ook andere zaken. Want uiteindelijk raken crises – zoals water tekorten, droogte en overstromingen – ons allemaal.

Terug naar Alumni in beeld

Terug naar Na je studie