Alumniverhaal

"Eén van de meest interessante dingen aan mijn werk is het bijdragen aan positieve veranderingen."

Nout deed de bachelor en master International Development Studies in Wageningen en werkt nu als junior programme officer bij Hivos, een organisatie voor internationale ontwikkelingssamenwerking.

Naar mijn mening valt of staat veel met goed bestuur: fenomenen als honger, falende armoedebestrijding, sociale ongelijkheid, uitbuiting van het milieu zijn er allemaal mee verbonden.

Samen met organisaties in ontwikkelingslanden wil Hivos bijdragen aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Nout draagt daaraan bij met zijn werk voor het ‘Open Government Partnership’. Als overheden van dit internationale initiatief lid worden leggen zij, in samenspraak met maatschappelijke organisaties in hun land, in een ‘Actie Plan’ vast hoe zij transparantie, het afleggen van rekenschap, burgerparticipatie en de aanpak van corruptie zullen verbeteren. Het Open Government Partnership ‘Civil Society Engagement team’ van Hivos adviseert en denkt actief mee met organisaties over hoe zij, samen met hun overheden, tot een zo sterk en ambitieus mogelijk Actie Plan kunnen komen. Hivos levert praktische informatie aan deze lokale organisaties maar brengt ze ook met elkaar in contact zodat ze van elkaar kunnen leren.

Nout legt uit dat hij vooral werkt aan processen die grotendeels onzichtbaar blijven voor het grote publiek, omdat overheidshervormingen vaak pas zichtbaar worden op de langere termijn. “Eén van de meest interessante dingen aan mijn werk is het bijdragen aan positieve veranderingen door te pleiten voor hervormingen die overheden meer open maken. Dit met het idee in het achterhoofd dat deze veranderingen uiteindelijk ook echt impact hebben op het dagelijkse leven van burgers. Naar mijn mening valt of staat veel met goed bestuur: fenomenen als honger, falende armoedebestrijding, sociale ongelijkheid, en uitbuiting van het milieu zijn er naar mijn mening allemaal mee verbonden. Goed openbaar bestuur vergt echter investeringen in mensen en in het verstevigen van instituties die rechtstaat en democratie ondersteunen. Het duurt dus soms best lang voordat je daadwerkelijk verandering kunt zien. Je moet je er daarom in dit werk bewust van zijn dat je niet altijd meteen resultaat ziet op impactniveau. Vaak kan je impact ook niet voor 100% toeschrijven aan jouw inspanningen. Het is meestal een kwestie van attributie: door ons werk dragen we actief bij aan het ‘opener’ maken van samenlevingen.”

Nout volgde de specialisatie Communication, Technology and Policy. Hij heeft zich specifiek gericht op bestuurs- en beleidsvraagstukken, liep stage bij de politieke afdeling van de Nederlandse ambassade in Brazilië en zijn afstudeeronderzoek was een antropologisch studie over landrechtenkwesties. “Ik heb zowel veld- als kantoorervaring opgedaan, een mooie combinatie. Na zijn afstuderen heeft Nout nog een advanced master traject gevolgd: een traineeship waar je werk voor een NGO combineert met een dag studie per week.

Advies? “Ontwikkel je breed maar zorg er ook voor dat je je uiteindelijk ook ergens echt in verdiept. Als het even kan raad ik je aan iets naast je studie doen, zoals een bestuur. Niet alleen goed voor je CV, maar ook vooral erg leuk en leerzaam. Vergeet vooral niet te netwerken. Het klinkt een beetje vervelend en ik heb er tijdens mijn studie ook niet veel aan gedaan, maar een sterk netwerk is de basis voor je eigen toekomst!”Terug naar Na je studie