Alumniverhaal

"‘Het publiek’ is over het algemeen kritisch over ontwikkelingssamenwerking omdat het niet altijd duidelijk is of geld wel op de juiste plek terecht komt."

Laura Roverts deed de bachelor en master International Development Studies in Wageningen.

Het is belangrijk dat duidelijk is voor iedereen waar geld naartoe gaat.

Laura werkt als project manager voor Akvo: een non-profit organisatie die ICT oplossingen ontwikkelt om de ontwikkelingssector transparanter te maken. Het geeft overheden, donoren en andere geïnteresseerden een overzicht waar een ontwikkelingsorganisatie (NGO) voor staat, met wie ze samenwerkt en wat er met het geld gebeurt wat beschikbaar wordt gemaakt voor een project.

Het is Laura’s baan om de contacten met gebruikers van de software te onderhouden en ze geeft trainingen aan gebruikers. Tegenwoordig gebeurt data collectie meestal met pen en papier. Met een van de tools, Akvo FLOW, is het mogelijk om terwijl je in het veld bent direct data zoals enquêteresultaten, foto’s en gps coördinaten te verzamelen met je smartphone en te uploaden naar een online dashboard.

Laura vindt dat deze software in sterke mate bijdraagt aan verbeteringen in de ontwikkelingssector. “Het is belangrijk dat duidelijk is voor iedereen waar geld naartoe gaat. In Nederland is dit echt een probleem. ‘Het publiek’ is over het algemeen kritisch over ontwikkelingssamenwerking omdat het niet altijd duidelijk is of geld wel op de juiste plek terecht komt. Akvo probeert dit helder te krijgen. Daarnaast leren organisaties ook van elkaar wanneer data openbaar gemaakt worden en hoeft niet steeds het wiel opnieuw uitgevonden te worden.”

Laura deed zowel haar bachelor als haar master in Wageningen. Ze volgende de specialisatie ‘Sociology of Development’ waarbinnen ze zich toespitste op rampenstudies. Tijdens haar stage werkte ze met kind soldaten in Sierra Leone. Haar scriptie ging over de gevolgen van natuurrampen in Guatemala en de manieren waarop lokale gemeenschappen proberen de gevolgen van toekomstige rampen te verminderen met hulp van NGO’s, de overheid en de kerk.

Haar advies aan toekomstige studenten?

“Probeer om verschillende stages te doen. Ik heb hier veel meer van geleerd dan van het volgen van colleges.  Probeer te netwerken, ook al voordat je bent afgestudeerd. Probeer er vroeg achter te komen wat voor soort werk je zou willen doen en zoek mensen op die daar al ervaringen in hebben. Vraag desnoods of je een dag met iemand mee kunt lopen om een beeld te krijgen van hoe een werkdag eruit ziet. Ik had echt geen flauw idee waar ik aan begon.”


Terug naar Na je studie